W ujęciu miesięcznym zamówienia spadły o 7,3 proc. w porównaniu ze spadkiem o 7,9 proc. w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.