Universal Music Group dostał zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie wydawcy muzycznego EMI, ale pod warunkiem zbycia wielu aktywów m.in. EMI Poland, wydawcy Grzegorza Ciechowskiego, Republiki, Bajmu, Maanamu i Budki Suflera.

Fuzja połączy dwóch gigantów z tzw. wielkiej czwórki światowych wydawców muzycznych: EMI i Universal. Pozostali to koncerny Sony i Warner.

KE badała wpływ fuzji na konkurencję na europejskim rynku, postawiła warunek sprzedaży wielu aktywów przez firmę Universal, m.in. lokalnych spółek EMI takich jak jak EMI Poland.