Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w sierpniu spadło o 0,1% wobec poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym nie zmieniło się i wyniosło 5522,2 tys. osób, podał GUS.

Konsensus rynkowy dla płac wynosił 3,1% wzrostu oraz brak zmian (w ujęciu rocznym) w przypadku dynamiki zatrudnienia.