Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym we wrześniu oceniany jest negatywnie, gorzej niż w sierpniu oraz w analogicznym miesiącu ostatnich dziesięciu lat - podał GUS w komunikacie.

Z badania wynika również, że we wrześniu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie minus 6 wobec minus 3 w sierpniu. Poprawę koniunktury sygnalizuje 14 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 20 proc. (przed miesiącem odpowiednio 15 proc. i 18 proc.).

"Na ograniczenie portfela zamówień ogółem w nieco większym stopniu wpływa spadek krajowego niż zagranicznego portfela zamówień. Przedsiębiorcy zgłaszają ograniczanie bieżącej produkcji. Odpowiednie prognozy są negatywne. Stan zapasów wyrobów gotowych wzrasta do poziomu uznawanego za nadmierny. Szybciej rosną należności od kontrahentów (w szczególności w podmiotach produkujących wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych)" - napisano w komentarzu do badania.

"Utrzymują się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, przewidywania w tym zakresie są bardziej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Dyrektorzy planują redukcje zatrudnienia na poziomie przewidywanym w sierpniu. Ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć nieco szybciej niż oczekiwano przed miesiącem" - dodano.