Od dnia 1 stycznia 2013 roku  opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi:

a) 5,65 zł za jeden miesiąc,

b) 11,00 zł za dwa miesiące,

c) 16,30 zł za trzy miesiące,

d) 32,20 zł za sześć miesięcy,

e) 61,00 zł za rok,

- opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi:

a) 18,65 zł za jeden miesiąc,

b) 36,20 zł za dwa miesiące,

c) 53,70 zł za trzy miesiące,

d) 106,30 zł zł za sześć miesięcy,

e) 201,40 za rok.

Użytkownik odbiornika zobowiązany jest do wniesienia opłaty do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Opłaty na poczet 2013 roku można wnieść już w bieżącym roku, według stawek obowiązujących do dnia 1 stycznia 2013 roku.

Wnoszenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej, czy z satelitarnych platform cyfrowych - przypomina KRRiT w komunikacie.