Sieć restauracji Polskie Jadło ma problem – BNP Paribas Bank Polska wypowiedział firmie umowę kredytowa. Powodem są zaległości sieci w spłacie zobowiązań.

Jak informuje spółka w komunikacie, Banu BNP Paribas Bank Polska S.A. pismem z 12 września roku wypowiada umowę kredytową której przedmiotem było udzielenie kredytu inwestycyjnego w walucie wymienialnej rozliczanej we CHF przeznaczonego i wykorzystanego w całości na zakup nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 23.

Bank poinformował, iż saldo zadłużenia wynosi 992.996,26 franków szwajcarskich.

Zarząd Spółki przeprowadzi analizę zagrożeń, które niesie dla Spółki decyzja Banku i rozpocznie negocjacje z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A., których celem będzie wypracowanie kompromisowego, zadowalającego obie strony rozwiązania tej trudnej dla Spółki sytuacji – informuje komunikat.

Tłumaczy jednocześnie, że problemy ze spłatą wynikają ze wzrostu kursu franka oraz bieżąca sytuacją rynkową.

Na wieść o kłopotach spółki, kurs jej akcji zniżkuje o prawie 15 proc.