Restrykcyjny projekt nowelizacji dyrektywy UE o wyrobach tytoniowych jest już gotowy. DGP dysponuje kopią dokumentu, który powstał w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów (DG SANCO).
Projekt nowelizacji dyrektywy 2001/37/WE zakłada standaryzację wszystkich opakowań wyrobów tytoniowych. Będą zawierały dokładnie po 20 papierosów tego samego koloru. 75 proc. powierzchni frontu pudełka i połowę jego boku zajmą ostrzeżenia o szkodliwości palenia tytoniu. Reszta zostanie na logo producenta.
DG SANCO proponuje, by państwa, które chcą jeszcze bardziej restrykcyjnych rozwiązań, miały prawo do decydowania o całkowitym zakazie eksponowania marki. To wariant australijski, w którym nazwa papierosów jest pisana ujednoliconą czcionką.