Kryterium to wspiera realizację jednego z priorytetów strategii Europa 2020 – „rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej”. Realizacja Strategii Europa 2020 będzie punktem odniesienia dla wdrażania EFS w latach 2014 – 2020, tym samym niezbędna jest realizacja działań o charakterze świadomościowym, aby przygotować przedsiębiorców do realizacji projektów proekologicznych w kolejnej perspektywie finansowej.

Zgodnie z „Raportem o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008 – 2009” (PARP, 2010) ekologia stanie się w najbliższych latach jedną z dziedzin, które będą miały coraz większe znaczenie w rozwoju przedsiębiorstw. Jednocześnie niewiele firm identyfikuje tę dziedzinę jako istotną w rozwoju biznesu. Z publikacji wynika, że specjalistyczna wiedza (jak np. prawo ochrony środowiska) nie jest doceniana. Ma natomiast istotne znaczenie dla przedsiębiorstw w nowoczesnej gospodarce, gdzie liczy się innowacyjność, również w zakresie działań ekologicznych.

Jednym z wymaganych rezultatów dofinansowanych projektów będzie opracowanie programu lub planu wdrażania konkretnych działań proekologicznych u każdego przedsiębiorcy objętego wsparciem lub aktualizacja takiego dokumentu, jeśli już istnieje. Ma to zapewnić wdrożeniowy charakter projektów, aby w jak największym stopniu przekładały się na codzienne funkcjonowanie i wyniki finansowe przedsiębiorców.

Tematy szkoleń i doradztwa

● możliwe do wprowadzenia w firmie rozwiązania ekologiczne (i źródła ich finansowania) dla pracowników i kadry zarządzającej,

budowanie ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy,

● ekoinnowacje,

● zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie,

● zastosowanie technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii,

● audyt energetyczny,

● audyt ekologiczny,

● marketing ekologiczny,

● zielone zamówienia/zakupy.