Z tego dotacje do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego (KRUS) wyniosą 16,5 mld zł.

Wydatki budżetu państwa, łącznie z budżetem środków europejskich, w częściach budżetowych, którymi dysponuje minister rolnictwa, mają wynieść 17,6 mld zł.

"Jest to trudny budżet, ale musi wystarczyć, by zrealizować zadania stojące przez ministrem rolnictwa" - ocenił Plocke.

Wiceminister dodał, że w kwocie 53,1 mld zł uwzględnione zostały wydatki zaplanowane m.in. w rezerwach celowych (16,3 mld zł) oraz w budżetach wojewodów (1,9 mld zł). Poinformował, że z rezerw celowych finansuje się zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, a także refundację części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego, a także dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich.

Ile na agencje rolne

W projekcie budżetu na 2013 r. przewidziano wydatki na rolnictwo w wysokości 805 mln zł - o 3,3 proc. więcej niż w tym roku. Na rozwój wsi przeznaczono 4 mld 872 mln zł; z tej puli dofinansowanie otrzyma m.in. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, której działalność jest w prawie w 100 proc. finansowana ze środków budżetowych. Na rynki rolne zaplanowano na przyszły rok prawie 430 mln zł wydatków; najwięcej ma otrzymać Agencja Rynku Rolnego.

Na rybołówstwo zarezerwowano ok. 160 mln zł

Na dopłaty bezpośrednie w projekcie budżetu zarezerwowano ok. 14 mld zł, a na współfinansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - ok. 12 mld zł. Jak tłumaczył Plocke, wydatki na rozwój obszarów wiejskich wzrosną o 1,28 proc. Przewidziane jest też wsparcie krajowe do dopłat bezpośrednich i dopłaty dla grup producentów owoców i warzyw.

Wiceminister poinformował, że w przyszłorocznym budżecie przewidziano więcej pieniędzy dla szkół rolniczych. Natomiast wydatki na melioracje będą na tegorocznym poziomie, czyli 210 mln zł.

Plocke podkreślił, że dla resortu jest niezwykle ważne, by były jak największe pieniądze na kredyty preferencyjne dla rolników: inwestycyjne i klęskowe. Przypomniał, że w tym roku dopłaty budżetowe do oprocentowania kredytów inwestycyjnych przekroczą 860 mln zł; planuje się, że wydatki na ten cel w 2013 r. będą na zbliżonym poziomie.

Będą też pieniądze na dopłaty do oprocentowania nowych kredytów - dodał. Pozwoli to na uruchomienie akcji kredytowej w wysokości 1 mld zł (na kredyty klęskowe) i w takiej samej wysokości - na kredyty inwestycyjne. Podkreślił, że w połowie roku, gdy dokonywana jest korekta wydatków budżetowych, jest możliwość zwiększenia środków na ten cel.

Zgodnie z wytycznymi, wynagrodzenia pracowników resortu rolnictwa będą utrzymane na tegorocznym poziomie, natomiast ograniczone będą wydatki inwestycyjne.