Wszystko wskazuje na to, że mapa wygranych i przegranych w boju o finanse poszczególnych resortów odzwierciedla umocowanie polityczne, czytaj poparcie premiera dla danego ministra. Bo jak wytłumaczyć fakt, że większe budżety otrzymały resorty siłowe - MON, MSW, sądownictwo a także kultura, a mniejsze ministerstwo zdrowia?

Sądownictwo – 6,3 mld zł. To o 220 mln więcej niż w 2012 r. 

Ponad 6,3 mld zł jest przewidziane na sądownictwo w przyszłym roku, na prokuraturę - 1,8 mld zł. Projekt ustawy budżetowej na 2013 r. uwzględnia podwyżki dla sędziów i prokuratorów - wzrost ich wynagrodzeń został bowiem zamrożony na 2012 r.

"Oczywiście potrzeby wymiaru sprawiedliwości, tak jak potrzeby każdego innego resortu są większe niż możliwości budżetowe, ale jak na obecną sytuację gospodarczą, międzynarodową i polską, to jest budżet bardzo wysoki" - powiedział PAP w czwartek w Krynicy minister sprawiedliwości Jarosław Gowin.

Więcej na sądy i prokuraturę

Łącznie budżet sądownictwa zaplanowano na poziomie 6 mld 303 mln zł; w tym roku kwota ta wyniosła 6 mld 80 mln zł. Z kolei w części zatytułowanej "sprawiedliwość" - w której mieści się m.in. więziennictwo, zakłady dla nieletnich i Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - budżet zaplanowano na poziomie 4 mld 193 mln zł; w tym roku była to kwota 4 mld 90 mln zł.

Chmielewski ocenił tę część jako "budżet bezpieczny". Zaznaczył, że jest on "motywacyjny dla wymiaru sprawiedliwości".

Wiceminister wskazał też, że budżet przewiduje konieczne poszerzenie wydatków związanych z trwającym od kilku lat procesem informatyzacji polskiego wymiaru sprawiedliwości, np. nagrywaniem rozpraw cywilnych.

Trochę za mało na więziennictwo

Zdaniem Chmielewskiego budżet można oceniać jako "bardziej napięty" w odniesieniu np. do więziennictwa. Zaznaczył, że w tym przypadku planując wydatki trzeba brać pod uwagę przygotowanie się do przyjęcia naszych obywateli skazanych za granicą oraz inwestycje w zakładach karnych i aresztach w Rzeszowie, Grudziądzu i Hajnówce.

W budżecie prokuratury na przyszły rok przewidziano ponad 1 mld 819 mln zł. Na wydatki bieżące (w tym prowadzenie śledztw) przewidziano 1 mld 586 mln zł, a m.in. na pensje prokuratorów w stanie spoczynku - 204 mln zł. Na wydatki majątkowe (remonty, inwestycje) zaplanowano 25,5 mln zł, zaś na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE - 154 tys. zł.

Zeszłoroczny budżet prokuratury opiewał na 1 mld 725 mln zł. Wzrost o prawie sto milionów zł to efekt zapowiadanego wcześniej przez rząd "odmrożenia" prokuratorskich płac.