Sześciogodzinna bitwa o budżet, którą stoczył Tusk podczas ostatniego posiedzenia Rady Ministrów z własnymi ministrami nie była przypadkowa – każdy szef resortu próbował wykroić jak najwięcej z przykrótkiej, kryzysowej kołdry. Sprawdziliśmy – kto utrzymał stan posiadania, kto dostał więcej a kto stracił.

Wszystko wskazuje na to, że mapa wygranych i przegranych w boju o finanse poszczególnych resortów odzwierciedla umocowanie polityczne, czytaj poparcie premiera dla danego ministra. Bo jak wytłumaczyć fakt, że większe budżety otrzymały resorty siłowe - MON, MSW, sądownictwo a także kultura, a mniejsze ministerstwo zdrowia?

Sądownictwo – 6,3 mld zł. To o 220 mln więcej niż w 2012 r.

Ponad 6,3 mld zł jest przewidziane na sądownictwo w przyszłym roku, na prokuraturę - 1,8 mld zł. Projekt ustawy budżetowej na 2013 r. uwzględnia podwyżki dla sędziów i prokuratorów - wzrost ich wynagrodzeń został bowiem zamrożony na 2012 r.

"Oczywiście potrzeby wymiaru sprawiedliwości, tak jak potrzeby każdego innego resortu są większe niż możliwości budżetowe, ale jak na obecną sytuację gospodarczą, międzynarodową i polską, to jest budżet bardzo wysoki" - powiedział PAP w czwartek w Krynicy minister sprawiedliwości Jarosław Gowin.

Więcej na sądy i prokuraturę

Łącznie budżet sądownictwa zaplanowano na poziomie 6 mld 303 mln zł; w tym roku kwota ta wyniosła 6 mld 80 mln zł. Z kolei w części zatytułowanej "sprawiedliwość" - w której mieści się m.in. więziennictwo, zakłady dla nieletnich i Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury - budżet zaplanowano na poziomie 4 mld 193 mln zł; w tym roku była to kwota 4 mld 90 mln zł.

Chmielewski ocenił tę część jako "budżet bezpieczny". Zaznaczył, że jest on "motywacyjny dla wymiaru sprawiedliwości".

Wiceminister wskazał też, że budżet przewiduje konieczne poszerzenie wydatków związanych z trwającym od kilku lat procesem informatyzacji polskiego wymiaru sprawiedliwości, np. nagrywaniem rozpraw cywilnych.

Trochę za mało na więziennictwo

Zdaniem Chmielewskiego budżet można oceniać jako "bardziej napięty" w odniesieniu np. do więziennictwa. Zaznaczył, że w tym przypadku planując wydatki trzeba brać pod uwagę przygotowanie się do przyjęcia naszych obywateli skazanych za granicą oraz inwestycje w zakładach karnych i aresztach w Rzeszowie, Grudziądzu i Hajnówce.

W budżecie prokuratury na przyszły rok przewidziano ponad 1 mld 819 mln zł. Na wydatki bieżące (w tym prowadzenie śledztw) przewidziano 1 mld 586 mln zł, a m.in. na pensje prokuratorów w stanie spoczynku - 204 mln zł. Na wydatki majątkowe (remonty, inwestycje) zaplanowano 25,5 mln zł, zaś na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE - 154 tys. zł.

Zeszłoroczny budżet prokuratury opiewał na 1 mld 725 mln zł. Wzrost o prawie sto milionów zł to efekt zapowiadanego wcześniej przez rząd "odmrożenia" prokuratorskich płac."Mamy świadomość, że budżet powstawał w atmosferze ogólnych oszczędności, ale liczyliśmy na więcej środków na informatyzację prokuratury" - powiedział PAP rzecznik Prokuratury Generalnej Mateusz Martyniuk. W jego ocenie wydatki zaplanowane na prowadzenie śledztw powinny okazać się wystarczające.

Budżet MSW na 2013 r.: 18,6 mld zł, z tego 10,2 mld na bezpieczeństwo. To o 1 mld zł więcej

Budżet Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na 2013 rok ma wynieść 18,6 mld zł. To o 1 mld zł więcej niż w tym roku. Najwięcej, bo 10,2 mld zł, resort chce przeznaczyć na bezpieczeństwo. Policja, do której trafi większość z tej kwoty, zamierza remontować komisariaty.

Większość z tego trafi do komend powiatowych (5,7 mld zł) i wojewódzkich (1,9 mld zł) policji. Do Komendy Głównej Policji trafi 473 mln zł, a do jednostek terenowych policji - 335 mln zł.

Rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak podkreśliła w rozmowie z PAP, że łącznie budżety policji, straży pożarnej, Straży Granicznej i BOR przekroczą 10 mld zł. "Jest to o 4,5 proc. więcej niż w 2012 roku" - powiedziała Woźniak. Zapewniła, że jednym z priorytetów kierownictwa MSW jest modernizacja komisariatów i komend policji.

Są pieniądze na podwyżki

Dodała, że w budżecie uwzględniono także podwyżki dla policjantów wypłacane od 1 lipca tego roku. "Podwyżki dla pozostałych służb nie są jeszcze uwzględnione w tym projekcie budżetu, te pieniądze są w rezerwie. W tej sprawie przygotowano projekty rozporządzeń, które przekazano do uzgodnień" - powiedziała Woźniak.
Podwyżki dla pograniczników, strażaków, więzienników i funkcjonariuszy BOR zostaną wypłacone od października 2012 r., jeśli do 30 września w rezerwie celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych pozostanie co najmniej 76 mln zł.

Budżet Straży Granicznej bez zmian

Budżet Straży Granicznej ma się nie zmienić i w przyszłym roku wynieść 1,2 mld zł. Jeszcze w tym roku ma zostać przedstawiona informacja dotycząca ewentualnej reorganizacji placówek Straży Granicznej.

Mniej na BOR

Przyszłoroczny budżet Biura Ochrony Rządu ma wynieść 184 mln zł (spadek o 5 mln zł), a Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej - 150 mln zł (spadek o 4 mln zł).

Więcej na emerytury mundurowe

Przyszłoroczne wydatki na emerytury mundurowe MSW mają wynieść 7,2 mld zł. To o 500 mln zł więcej niż w tym roku.
W 2013 roku ochotnicze straże pożarne mają zostać wsparte kwotą 28 mln zł. To tyle samo co w tym roku. Na zadania ratownictwa górskiego i wodnego MSW zamierza przeznaczyć 10 mln zł (spadek o 2 mln zł). Kolejne 6 mln zł ma zostać przekazanych na zarządzanie kryzysowe.Budżet MON na 2013 r. - niemal 31,2 mld zł, prawie 2 mld zł więcej

Przyszłoroczny budżet MON ma wynieść 31,17 mld zł i będzie o 6,74 proc. wyższy od zaplanowanego na 2012 r. Na wydatki majątkowe, czyli szeroko rozumianą modernizację wojska, w przyszłym roku MON ma przeznaczyć 26,2 proc. swego budżetu, czyli ponad 8,16 mld zł.

Jak wynika z projektu budżetu opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, wydatki na obronę narodową w przyszłym roku mają wynieść 31 mld 170 mln 785 tys. zł. To niemal 2 mld zł więcej niż w 2012 r., bowiem na ten rok zaplanowano 29 mld 203 mln 205 tys. zł.

Przyszłoroczne wydatki majątkowe mają wynieść 8 mld 168 mln 762 tys. zł, co w budżecie MON na 2013 r. stanowi 26,2 proc. Kwota przeznaczona na ten cel w porównaniu z planem na 2012 r. wzrośnie o ponad 1 mld zł (na ten rok zaplanowano 7 mld 137 mln 786 tys. zł), wyższy niż w tym roku jest też odsetek budżetu MON przeznaczony na wydatki majątkowe (w 2012 r. jest to 24,44 proc.).

Z unowocześnianiem wojska bezpośrednio związana jest pozycja określona w budżecie MON jako "centralne wsparcie". W ubiegłych latach resort koncentrował bowiem w tym punkcie większość wydatków na modernizację armii. Z tych środków MON finansuje m.in. zakupy oraz remonty uzbrojenia i sprzętu wojskowego, inwestycje budowlane, zakupy amunicji, paliwa, umundurowania, środków przeciwpożarowych, leków oraz żywności na zapasy mobilizacyjne, a także polski wkład w programy inwestycyjne NATO. Na 2013 r. zaplanowano na ten cel ponad 10,7 mld zł, co oznacza wzrost o prawie 12 proc. w porównaniu z 2012 r.

Więcej na dowodzenie i kierowanie siłami zbrojnymi

O jedną piątą w przyszłym roku mają wzrosnąć środki na "dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi", jak w budżecie dotychczas nazywano wydatki Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych i Dowództwa Garnizonu Warszawa (łącznie 529 mln zł).

Więcej na poszczególne siły zbrojne

Wzrosną, ale stosunkowo niewiele, budżety wszystkich rodzajów sił zbrojnych: na Wojska Lądowe zaplanowano 2,88 mld zł (wzrost o 1,9 proc.), na Siły Powietrzne - 1,53 mld zł (prawie 8 proc. więcej), na Marynarkę Wojenną - ponad 683 mln zł (wzrost o niemal 6 proc.), a na Wojska Specjalne - prawie 311 mln zł (prawie 4 proc. więcej). Na niemal niezmiennym poziomie zostaną wydatki na Żandarmerię Wojskową (prawie 209 mln zł, wzrost o 1 proc.).

Mniej na misje zagraniczne

O niecałe 1,5 proc. spadną wydatki na misje zagraniczne (prawie 560 mln zł), w tym na zmniejszający swoją liczebność największy kontyngent w Afganistanie.

Więcej na wywiad

Wydatki na zabezpieczenie wojsk, czyli szeroko rozumianą logistykę przekroczą 3,99 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 2,5 proc. względem poziomu z 2012 r. O prawie 5 proc. wzrosną wydatki na Służbę Wywiadu Wojskowego (125,8 mln zł), a o prawie 7 proc. - na Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (164,4 mln zł).
Wzrośnie budżet Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (897 mln zł, czyli o 8,6 proc. więcej niż w planie na 2012 r.), spadną natomiast wydatki Agencji Mienia Wojskowego (o 12,6 proc., do 1,3 mln zł).

Więcej na emerytury wojskowe

Wydatki resortu związane z ubezpieczeniami społecznymi, w przeważającej większości wydatki na wojskowe emerytury, mają wynieść ponad 6,69 mld zł (wzrost o 2,8 proc.). Wzrosną też, o 13,6 proc., wydatki na wojskową służbę zdrowia (zaplanowano ponad 343,6 mln zł). Niewielki wzrost przewidziano też w wydatkach na funkcjonowanie samego resortu obrony (projekt przewiduje na ten cel 261,4 mln zł). O prawie 3,5 proc. wzrosną też środki na wojskowe duszpasterstwa (łącznie ponad 26,5 mln zł, z czego prawie 21,9 mln zł dla ordynariatu rzymskokatolickiego).

Więcej na działalność badawczo-rozwojową

Ciekawostką jest, że w porównaniu z 2012 r. procentowo największy wzrost wydatków zaplanowano na działalność badawczo-rozwojową, która stanowi jednak niewielką część budżetu obronnego.

W dziale budżetu przeznaczonym na obronę narodową na badania i rozwój zaplanowano 78,4 mln zł (czyli ponad trzy razy więcej niż w 2012 r.), a w części dotyczącej wojskowej służby zdrowia - 12,2 mln zł, co oznacza wzrost o prawie 86 proc.

Więcej na służbę medyczną

O ponad połowę wzrosną też środki na staże i specjalizacje medyczne (prawie 2,5 mln zł); w ubiegłym tygodniu w Sejmie przedstawiciele MON przyznali, że największym problemem wojskowej służby zdrowia jest odpływ kadry lekarskiej.Ponad 1,7 mld zł na sprawy zagraniczne

Ponad 1,7 mld zł przewidziano w projekcie przyszłorocznego budżetu na sprawy zagraniczne i związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Na współpracę z Polonią i Polakami za granicą w ramach rezerwy celowej zaplanowano w 2013 roku 60,5 mln zł.

933 mln na placówki zagraniczne

W ramach działu "Polityka zagraniczna i członkostwo Polski w UE" projektu budżetu na 2013 r. większość - 1,685 mld zł - stanowią wydatki administracji publicznej. W tym na działalność urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej przewidziano 300 mln zł; na działalność placówek zagranicznych ponad 933 mln zł; na działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą nieco ponad 46 mln zł.

W projekcie budżetu przewidziano ponadto ponad 9 mln zł na działalność Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz nieco ponad 1,2 mln zł na funkcjonowanie Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Na działalność badawczo-rozwojową zaplanowano 5 mln zł.

Według projektu, w przyszłym roku Polska pomoc zagraniczna zamknie się w kwocie niecałych 1,6 mln zł.

Na szkolnictwo polskie za granicą - blisko 13 mln zł; na opiekę i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą - ponad 4,5 mln zł; na kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju - prawie 2 mln zł.

W ramach działu "Polityka zagraniczna i członkostwo Polski w Unii Europejskiej" w projekcie przyszłorocznego budżetu zaplanowano także ponad 32 mln zł na działalność kulturalną i związaną z ochroną dziedzictwa narodowego - w tym 21,8 mln zł na działalność radiową i telewizyjną. Przewidziano też prawie 1,3 mln zł na sprawy związane z obronnością.

10 mln zł mniej dla parków narodowych

Ponad 75 mln zł zaplanowano w projekcie budżetu na 2013 r. na dotacje celowe dla parków narodowych. To o ok. 10 mln zł mniej niż w tegorocznym budżecie. Najwięcej ma otrzymać Kampinoski Park Narodowy - ok. 9 mln.

Zapisane w opublikowanym w czwartek przez MF projekcie budżetu na 2013 rok dotacje celowe na parki narodowe mają wynieść 75 mln 504 tys. zł. Najwięcej, bo 8 mln 935 tys. zł, ma otrzymać Kampinoski Park Narodowy. Tatrzański Park Narodowy - 5 mln 841 tys., Biebrzański Park Narodowy - 4 mln 936 tys., a Białowieski Park Narodowy - 4 mln 749 tys.

Najmniej otrzymają: Park Narodowy Ujście Warty - 1 mln 400 tys., Narwiański Park Narodowy - 1 mln 750 tys., Park Narodowy Bory Tucholskie - 1 mln 771 tys. i Babiogórski Park Narodowy - 1 mln 822 tys. zł.

Jak przypomniał w lipcu br. w Sejmie wiceminister środowiska Janusz Zaleski, w tegorocznym budżecie dotacje na parki narodowe wynoszą 86 mln zł, co stanowi 35-40 proc. ogólnych wydatków parków. W 2012 roku znaczna część budżetu parków narodowych pochodzi z narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz z Funduszu LIFE. Parki Narodowe zostały też wsparte przez Lasy Państwowe, które z funduszu leśnego na różne projekty dotyczące gospodarki leśnej przeznaczyły ok. 8 mln zł.

Dotacje celowe są to środki na finansowanie bądź dofinansowanie zadań, realizacji projektów, w tym przypadku parków narodowych.

Od 1 stycznia 2012 r. parki narodowe są osobami prawnymi. Prowadzą samodzielną gospodarkę finansową. W Polsce są 23 parki narodowe.

Ponad 5 mld zł na infrastrukturę

Ponad 5 mld zł znajdzie się w przyszłorocznym budżecie na inwestycje drogowe i kolejowe - powiedział w środę minister transportu Sławomir Nowak.
Nowak powiedział, że "na tle globalnego kryzysu przyszły rok nie będzie taki zły, jeżeli chodzi o resort transportu".

"W przyszłym roku planujemy wydać dużo więcej pieniędzy na remonty dróg krajowych niż w latach ubiegłych" - powiedział Nowak. Dodał, że wskutek tegorocznych trudności przy budowie autostrad, roboty będą kontynuowane w 2013 r.

Zapewnił, że kolej jest dla niego absolutnym priorytetem. "Program budowy dróg mamy już rozpędzony. Gorzej jest z koleją" - powiedział.

Dodał, że cała Unia Europejska zaczyna bardzo mocno promować transport kolejowy, a wspólną intencją w całej Unii jest wprowadzanie wspólnych kolejowych standardów dotyczących m.in. przepisów sterowania ruchem czy ujednolicenia napięcia elektrycznego sieci trakcyjnej.

15 mld na drogi – 3 mld mniej niż w 2012 r.

Plan wydatków Krajowego Funduszu Drogowego na 2013 rok będzie się kształtował w okolicach 15 mld zł - poinformował minister finansów Jacek Rostowski.

Plan wydatków Krajowego Funduszu Drogowego na 2013 rok będzie się kształtował w okolicach 15 mld zł.

Więcej - prawie 3 mld zł na kulturę

Ministerstwo kultury otrzyma w przyszłym roku 2 mld 972 mln zł. To więcej niż w bieżącym roku - powiedział w środę dziennikarzom minister kultury Bogdan Zdrojewski, oceniając przyjęty wstępnie we wtorek przez rząd projekt budżetu państwa na 2013 r.

Budżet resortu kultury - jak mówił Zdrojewski dziennikarzom w Warszawie - ma wynieść 2 mld 972 mln zł. "To więcej niż rok temu i więcej niż w tym roku" - zauważył.
Zdrojewski wyjaśnił, że są zagwarantowane środki finansowe pozwalające w przyszłym roku ministerstwu kultury na finansowanie 2 tys. "premierowych wydarzeń" z zakresu m.in. muzyki, plastyki, działalności wystawienniczej. W sumie - jak mówił minister - "zaprojektowano ponad 6 tys. przedsięwzięć, które otrzymają wsparcie ministerstwa kultury w przyszłym roku".

Minister zaznaczył, że ma zabezpieczone środki na polsko-rosyjską wymianę młodzieży w ramach działalności Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Mniej o 200 mln zł na ochronę zdrowia – 3,77 mld

Przyszłoroczny budżet Ministerstwa Zdrowia ma wynieść 3,77 mld zł, z czego 2,31 mld zł zostanie przeznaczone na ochronę zdrowia. Oznacza to spadek w porównaniu do budżetu roku 2012 - gdy nakłady te wynosiły 3,95 mld zł oraz 2,5 mld zł.

Przyjęty przez rząd projekt ustawy budżetowej, dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Finansów zakłada, że najwięcej pieniędzy z budżetu MZ trafi na ochronę zdrowia - 2,312 mld zł (2,497 mld w 2012 r. - według ustawy budżetowej na 2012 r. z 2 marca 2012 r.). Z tego większość środków przeznaczona zostanie na finansowanie m.in. szpitali klinicznych (490 mln zł), programów polityki zdrowotnej (722 mln zł) oraz świadczeń wysokospecjalistycznych (318 mln zł). W tegorocznym budżecie przyjęto na te dziedziny odpowiednio 655,8 mln zł, 727 mln zł i 318 mln zł.

Projekt przyszłorocznego budżetu przewiduje, że na ratownictwo medyczne przeznaczone będzie 92,47 mln zł (80,6 mln zł w 2012 r.), publiczną służbę krwi - 92,05 mln zł (91,28 mln zł - 2012 r.), lecznictwo psychiatryczne - 39,44 mln zł (39,297 mln zł - 2012 r.), inspekcję sanitarną - 33,45 mln zł (33,49 mln zł - 2012 r.), urząd rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - 47,6 mln zł (47,25 mln zł - 2012 r.), inspekcję farmaceutyczną - 13,62 mln zł (13,34 mln zł).

Wśród środków na ochronę zdrowia 9,66 mln zł (9,597 mln zł - 2012 r.) ma trafić na zwalczanie narkomanii, 6,49 mln zł (6,037 mln zł - 2012 r.) - na przeciwdziałanie alkoholizmowi, a 5,79 mln zł (5,841 mln zł - 2012 r.) - na zapobieganie i zwalczanie AIDS.

Z puli, jaką będzie dysponował resort zdrowia, 1,366 mld zł (1,362 mld zł - 2012 r.) to środki przeznaczone na szkolnictwo wyższe, w tym 1,27 mld zł na działalność dydaktyczną, a 98,4 mln zł na pomoc materialną dla studentów i doktorantów.Przyszłoroczne wydatki na administrację publiczną w ramach budżetu MZ wyniosą 69,29 mln zł, podczas gdy na ten rok przewidziano 65,4 mln zł.

W środkach przeznaczonych na rezerwy celowe 600 mln zł zabezpieczono na wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Oznacza to wzrost o 200 mln zł, gdyż w budżecie tegorocznym na ten cel przyjęto 400 mln zł.

Jeżeli chodzi o planowane środki na realizację programów wieloletnich, w 2013 r. 250 mln zł przeznaczone zostanie na realizację Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, 45 mln zł - na Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, 408,7 mln zł - na programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia

Na informatyzację 143 mln zł

143 mln zł przewidziano w projekcie budżetu na 2013 r. na zadania związane z informatyzacją; ponad 100 mln zł z tej puli będzie przeznaczone na informatyzację administracji publicznej.

100 mln trafi do administracji publicznej

W ramach środków przewidzianych na zadania związane z informatyzacją ponad 100 mln zł zaplanowano na informatyzację administracji publicznej, w tym m.in. 31,5 mln zł na zadania dotyczące informatyzacji w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji rządowej oraz blisko 55 mln zł w instytucjach wdrażających programy europejskie.

Według projektu budżetu, w roku 2013 urzędy naczelne i centralne organów administracji rządowej otrzymają na swoje funkcjonowanie nieco ponad 42,6 mln zł.
Ponadto zgodnie z projektem na wydatki związane z łącznością przeznaczono ponad 21,7 mln zł. W kwocie tej zawierają się m.in. nieco ponad 2 mln zł przeznaczone na działalność operatorów pocztowych oraz niecałe 3 mln zł przeznaczone na zadania z zakresu telekomunikacji.

Prawie 16 mln zł zaplanowano na zadania wiązane z łącznością, dotyczące urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej.