Przedstawiamy pełną listę zmian proponowanych przez PiS, które jak podkreślił szef partii Jarosław Kaczyński w ostatnia niedzielą, są alternatywą dla rządzącej koalicji PO-PSL.

PRACA

• Narodowy Program Zatrudnienia• Praca dla młodych - Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości Ludzi Młodych; Obniżenie o 50% przez okres 2 lat składek na ZUS dla absolwentów szkół, stypendia edukacyjne na okres nauki+1 rok na poszukiwanie pracy;• Obniżenie składki rentowej dla pracodawców o 2 pkt. procentowe;• Zwiększenie środków na aktywizację dla bezrobotnych;• Ograniczenia stosowania umów śmieciowych;• Programy dla gmin, na terenie których występuje wysokie bezrobocie;• Firma rodzinna – proponujemy wliczenie do okresu składkowego urlopu macierzyńskiego kobiety prowadzącej działalność gospodarczą.

EMERYTURY

• Uchylenie ustawy podwyższającej wiek emerytalny do 67 lat;• Powrót do wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, przy możliwości dobrowolnego wydłużenia przez osoby uprawnione;• Wprowadzenie wyboru w systemie emerytalnym (ZUS / OFE);• Wprowadzenie zwrotu podatku dla emerytów, którzy otrzymują 1000 zł.i mniej.

PODATKI

• Gruntowna reforma PIT i CIT, ujednolicenie bazy podatkowej, proste zasady naliczania podatków. Jasne definicje co i jak ma być opodatkowane;• Wprowadzenie podatku bankowego i od hipermarketów;• Powołanie Rzecznika Praw Podatnika;• Zmniejszenie obciążeń podatkowych paliw;• Ulgi podatkowe dla rodzin;• Ulgi dla przedsiębiorców i pracodawców;• Wprowadzamy jedną powszechną deklarację VAT.

ULGI I WSPARCIE DLA RODZIN

• Realna ulga podatkowa na dzieci dla rodzin, które mogą z niej skorzystać.Ulga przysługuje rodzinie od momentu poczęcia dziecka;• Dopłaty do edukacji dzieci - ulga podręcznikowa;• Wydłużenie urlopu macierzyńskiego;• Opłacenie przez państwo składek ubezpieczenia społecznego dla rodziców przebywających na urlopie wychowawczym; • Bon rodzinny - dofinansowanie z budżetu państwa kosztów żłobkai przedszkola. Rodzice realizują bon w placówce, do której uczęszcza dziecko, niezależnie czy jest to podmiot publiczny czy niepubliczny. Zakłada się wartość bonu na 300 złotych miesięcznie na dziecko;• Karta rodziny wielodzietnej - może być realizowana w placówkach kultury, sportu, przewozach, itp. Zniżki liczone od dwójki dzieci.

ZDROWIE

• Likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia;• Włączenie finansowania służby zdrowia do budżetu. Przekazanie nadzorui kontroli nad wydatkowaniem środków publicznych ministrowi zdrowia;• Stworzenie sieci szpitali publicznych tzw. Krajowa Sieć Szpitali. Akcje lub udziały publiczne w polskich szpitalach nie mogą być niższe niż 51 %;• Refundacja leków.

ZMIANY W SZKOLNICTWIE

• Szkoła podstawowa od 7 roku życia;• Likwidacja gimnazjum, przywracamy 8 letnią szkołę podstawową i 4 letnią szkołę średnią;• Rozwój szkolnictwa zawodowego;• Tańsze przedszkola - subwencja oświatowa na przedszkola;• Ustawowe zagwarantowanie nauczania historii, religii i języka polskiego;• Gabinety lekarskie w szkołach; • Odejście od maturalnych egzaminów testowych, przywrócenie egzaminów sprawdzających rzeczywistą wiedzę ucznia• Nauczyciel otrzymuje status urzędnika państwowego• Koniec z szaleństwem podręcznikowym – minister będzie dopuszczał do użytku maksymalnie 3 z danego przedmiotu dla danego rocznika, a szkoła będzie miała obowiązek wybrać 1 tak, aby młodsze roczniki mogły z nich korzystać .

REFORMA WSI

• Kompleksowa reforma izb i spółdzielni rolniczych;• Ubezpieczenie wszystkich gospodarstw;• Zwiększenie wysokości kwot stawek zwrotu podatku akcyzowego zawartegow cenie oleju napędowego wykorzystywanego dla produkcji rolnej.

POLITYKA MIESZKANIOWA

• Pomoc finansowa dla młodych rodzin ubiegających się o mieszkania (kontynuowanie programów, których celem jest ułatwienie młodym rodzinom pozyskanie własnego mieszkania);• Wdrożenie Narodowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego;• Ustawa o kasach mieszkaniowych;• Ustawa o polityce mieszkaniowej;• Zmiana zasad najmu lokali mieszkaniowych.

BEZPIECZEŃSTWO

• Połączenie ministerstwa sprawiedliwości i prokuratury; • Zaostrzenie kar za przestępstwa pospolite oraz te przeciwko życiu i zdrowiu;• Konfiskata majątków przestępców; • Zwiększenie ochrony ofiar przestępstw.

WSPARCIE KULTURY I MEDIÓW

• Ustawa o nauczaniu historii; • Ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej;• Ustawa o ochronie zabytków;• Wsparcie finansowe dla mediów publicznych.