"Umieszczenie na liście obserwacyjnej wynika ze słabych wyników operacyjnych PGNiG w I poł. 2012 r. wraz ze wzrostem obciążenia długiem, które – jak sądzi Moody's – doprowadzi do pogorszenia wskaźników kredytowych grupy wobec poziomów z 2011 r." - głosi komunikat. Jak zaznacza agencja, wyniki PGNiG za I półr. br. odzwierciedlały różnorodne presje na zysk – wynik EBITDA spadł o 49% r/r do 951 mln zł.

Prezes PGNiG Grażyna Piotrowska-Oliwa mówiła wcześniej, że na złe wyniki wypracowane przez PGNiG w I półr. br. wpłynęły czynniki z znacznej mierze niezależne od spółki. Firma uruchomiła już procesy restrukturyzacyjne, których celem jest znalezienie oszczędności i dodatkowych dochodów. PGNiG miało 13,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 1003,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Spółka podkreślała, że najważniejsze czynniki, które pogorszyły wyniki, a na które ma ona ograniczony wpływ, to rosnące koszty zakupu gazu z importu w połączeniu z niekorzystnymi wahaniami kursu złotego niepokrywanymi przez taryfę zatwierdzoną przez URE, wprowadzoną 31 marca br. W I półroczu 2012 roku koszty uległy zmniejszeniu o 2% r/r, a w samym II kw. 2012 r. - o 14% w ujęciu rocznym. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 52,63 mln zł wobec 1072,80 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 14764,37 mln zł wobec 11523,36 mln zł rok wcześniej.