Grupa Lotos chce zwiększyć liczbę stacji paliw o 67 w całym 2012 roku, poinformował prezes spółki Lotos Paliwa Paweł Lisowski. W pierwszym półroczu 2012 przybyło jej 50 nowych placówek w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

"W tym roku planujemy dalej konsekwentnie rozwijać naszą sieć stacji paliw. (…) W całym 2012 roku zamierzamy otworzyć 67 nowych obiektów. Większość z nich pod dobrze znanym i cenionym przez klientów szyldem Lotos Optima.

Ale pojawią się też stacje premium w nowej wizualizacji" - powiedział Lisowski, cytowany w komunikacie spółki. Udział sieci Lotos mierzony wolumenem sprzedanej benzyny i ON na koniec II kw. br. wyniósł 8,0% (7,6% na koniec II kw. 2011 r.).

Natomiast udział Lotos wg ilości sprzedanego na stacjach diesla wzrósł do 9,6% (+0,6 p.p. r./r.), podała także firma. Na koniec lipca br. w całej sieci Lotos działało 370 stacji. Z czego 196 to placówki własne (CODO), 139 partnerskie (DOFO) a 35 patronackie (DODO).

Wśród ww. stacji 58 to obiekty sieci ekonomicznej Lotos Optima. W I poł. 2012 roku Grupa Lotos miała 68,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 906,31 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 16216,45 mln zł wobec 13296,61 mln zł.