Od podwórkowego trzepaka do nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw – ostatnie lata to całkowita zmiana jakości. Za wieloma inwestycjami stoją duże unijne pieniądze.
Plac zabaw – od kilku lat słowa te kojarzą się nie tylko z miejscem spędzania czasu z dzieckiem, ale również z dynamicznie rozwijającym się biznesem. Jeszcze kilka lat temu większość z nich była w opłakanym stanie. W mniejszych miejscowościach nie było ich wcale. Od kilku lat szybko ich przybywa. Nawet 14 tys. przyszkolnych placów zabaw może powstać do 2014 roku w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Tylko w 2012 roku do producentów placów zabaw i pomocy dydaktycznych trafi z tego programu grubo ponad pół miliarda złotych. Pieniądze na ten cel znalazły się również w programach realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007–2013.
– Środki na projekty, w których zakres wchodzi budowa placów zabaw czy świetlic, są dostępne głównie w regionalnych programach operacyjnych. Takie przedsięwzięcia nie stanowią osobnej grupy projektów, jednak ich realizacja jest możliwa w projektach kompleksowych, w których są one częścią większego przedsięwzięcia. Chodzi np. o inwestycje rewitalizacyjne czy dotyczące remontów bądź kupna wyposażenia – mówi Piotr Popa, rzecznik prasowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Place czy kąciki zabaw coraz częściej stają się elementem wyposażenia obiektów gastronomicznych, zakładów fryzjerskich czy kosmetycznych, a nawet urzędów. Spełniają funkcję marketingową, ułatwiając dostęp do produktów czy usług osobom mającym pod opieką dzieci. Części firm udało się uzyskać dotacje na taki cel. Przykładem może być Ośrodek Rekreacji Konnej Tomasz Tura z Bierunia, który dostał blisko 200 tys. zł na stworzenie toru do jazdy quadami, parku linowego, ścianki wspinaczkowej oraz placu zabaw, czy firma Borim z Pszczyny, która otrzymała prawie 300 tys. zł na stworzenie placu zabaw w formie podgrodzia, stanowiącego uzupełnienie bazy gastronomicznej. W obu przypadkach dotacja pochodziła z RPO Województwa Śląskiego.
Ostatnie 10 lat to także intensywny rozwój branży rodzinnych parków rozrywki, sal zabaw dla dzieci czy parków linowych. Łącznie do podmiotów działających w tych branżach trafiło niemal 14 mln zł, przy łącznej wartości nakładów przekraczającej 45 mln zł. Dofinansowaniem objętych zostało ponad 20 projektów. Wartość dotacji wahała się od nieco ponad 65 tys. zł do powyżej 2,7 mln zł. Inwestycje dotyczyły zarówno budowy nowych sal zabaw, jak i parków rozrywki. Do mniejszych przedsięwzięć należą np. Dinolandia – centrum zabaw dla dzieci w Niemodlinie (65,5 tys. zł dotacji) czy Centrum Zabaw dla Dzieci Bajkoland w Nowym Sączu (66,4 tys. zł dotacji). Największe inwestycje to Ogród Ducha Gór – Rodzinny Park Rozrywki Esplanada w Szklarskiej Porębie (2,7 mln zł dotacji), Jura Park w Krasiejowie (2,5 mln) czy Park Jurajski w Inwałdzie (2,2 mln zł dotacji), jak również rozbudowy już istniejących, np. Lunaparku w Łodzi (0,5 mln zł dotacji).
Oprócz placów i sal zabaw oraz parków rozrywki z Funduszy Europejskich dofinansowana została również budowa i modernizacja licznych świetlic, zlokalizowanych głównie na obszarach wiejskich.
Projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich, w wyniku których powstały miejsca przyjazne dzieciom zostały wyróżnione w specjalnej kategorii konkursu Polska Pięknieje, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Szczegółowe informacje na www.funduszeeuropejskie.gov.plWyższa jakość życia i ożywienie rynku
Ewa Pieczora
kierownik referatu polityki rozwoju gminy Żukowo
Nasza gmina stara się w jak największym stopniu wykorzystać możliwości, jakie dają Fundusze Europejskie. Udało nam się również pozyskać środki na budowę nowych i modernizację istniejących placów zabaw. Cała inwestycja to wydatek rzędu 300 tys. zł, z czego ponad 150 tys. zł pochodzi z dotacji pozyskanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. W przedsięwzięcie finansowo włączyły się też firma Terma Technologie i Stowarzyszenie Przyjaciół Pępowa. Powstaną cztery całkiem nowe place zabaw w Czaplach, Pępowie, Przyjaźni i Sulminie, a dwa – w Chwaszczynie i Małkowie – zostaną zmodernizowane. Gdyby nie unijne dofinansowanie, gmina nie mogłaby sobie pozwolić na inwestycje na tak dużą skalę, a plac zabaw to przedsięwzięcie przynoszące wiele korzyści nie tylko dzieciom, lecz także całej gminie.
Inicjatywa budowy placów zabaw wyszła od mieszkańców – dzięki dotacji udało nam się spełnić ich oczekiwania. Realizacja projektu ma też znaczenie dla przyszłych mieszkańców. Na nasze tereny przeprowadza się wiele osób z Trójmiasta. Wybierając lokalizację działki lub domu, ludzie kierują się nie tylko ceną czy uwarunkowaniami komunikacyjnymi, lecz także dostępną infrastrukturą. Ładnie zagospodarowana gmina, przyjazna rodzinom z dziećmi, przyciąga nowych mieszkańców.
W tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji projektu – po zakończeniu procedury przetargowej i podpisaniu umowy z wykonawcą przekazujemy place budowy.
Place zabaw będą przede wszystkim bezpieczne i przyjazne dzieciom.
Otwarcia planowane są na jesień br. Będą im towarzyszyły imprezy plenerowe. W ich organizacji czynny udział biorą mieszkańcy gminy.
Sławomir Chmieliński
właściciel firmy Novum
Nasza firma istnieje od 1996 roku. Specjalizujemy się w produkcji pomocy edukacyjnych, mebli szkolnych i urządzeń wyposażenia placów zabaw. To specyficzna branża, w której sytuacja na rynku w dużym stopniu zależy od budżetów jednostek samorządowych. Dlatego w rozwoju naszej firmy odczuwalne było bezpośrednie wsparcie samorządów z Funduszy Europejskich na działania poprawiające jakość życia mieszkańców oraz wdrażanie zespołowych inicjatyw rozbudowujących aktywność lokalnych społeczności otrzymały one dotacje na remont czy budowę świetlic, których nieodzownym elementem jest plac zabaw. Tego typu realizacji w ostatnich latach odnotowaliśmy ponad 200.
Wkład Funduszy Europejskich w rozwój naszej firmy to nie tylko środki generujące zamówienia, ale również dotacje bezpośrednie, które udało nam się pozyskać na rozwój.
Pierwsze udało nam się otrzymać jeszcze w okresie przedakcesyjnym na sfinansowanie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Następnie korzystaliśmy z dofinansowań inwestycyjnych w latach 2004-2006 a obecnie z bieżących programów. Oprócz dotacji na inwestycje Fundusze Europejskie pomogły nam też w ekspansji na rynki zagraniczne – to z programu Innowacyjna Gospodarka, a także podnieść kwalifikacje pracowników poprzez szkolenia finansowane z programu Kapitał Ludzki. Pośrednio korzystamy też z pomocy unijnej przeznaczonej na wsparcie przedsiębiorców ze środków Powiatowego Urzędu Pracy, z którego oferty wciąż korzystamy, zatrudniając bezrobotnych, tworząc dla nich nowe miejsca pracy.
Mam nadzieje, że obiecane Polsce wsparcie na lata 2014-2020 zostanie zrealizowane. Wtedy również Novum odnotuje kolejny wzrost przychodów wypracowując lepszą pozycję na rynku krajowym i wspólnotowym.
Jarosław Zielonka
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Kamienica Królewska, koordynator projektów
Dzięki dotacji z Funduszy Europejskich realizujemy inwestycje w 14 placów zabaw, które są zlokalizowane w 11 miejscowościach gminy Sierakowice. Jako stowarzyszenie współpracujemy z gminą już od dłuższego czasu. Wspieraliśmy organizacyjnie budowę boisk i kortu tenisowego, place zabaw to kontynuacja tej współpracy. Gdyby nie dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na inwestycje w place zabaw w takiej skali mieszkańcy musieliby pewnie jeszcze dosyć długo poczekać, a ewentualna inwestycja musiałaby być w pełni finansowana ze środków gminy, ponieważ nasze stowarzyszenie nie dysponuje aż tak dużym budżetem. Cała inwestycja pochłonęła ponad 680 tys. zł, a udział dotacji sięga 530 tys. zł – jest to więc znaczące wsparcie. Budowa placów zabaw miała dla mieszkańców naszej gminy szczególne znaczenie. Dobre warunki do rozwoju dzieci i młodzieży mają znaczący wpływ na poziom zaludnienia – pomagają zatrzymać mieszkańców, a nawet pozyskać nowych. Gmina Sierakowice jest atrakcyjna turystycznie – infrastruktura placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych przyciąga również turystów, co poprawia warunki funkcjonowania przedsiębiorstw czerpiących dochody z turystyki.
W ramach projektów budowy placów zabaw przeszkoliliśmy dodatkowo dwie osoby w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży w oparciu o powstałą infrastrukturę – chcieliśmy, żeby oprócz placów zabaw były też osoby, które pomogą zorganizować na nich zabawę. Są to pracownicy szkół, przy których są zlokalizowane place zabaw. Całość projektu ma dodatkowy wpływ na aktywizację mieszkańców – często jest tak, że na obszarach wiejskich czy w małych miasteczkach dzieci i młodzież nie mają gdzie się spotkać w celu wspólnego spędzania czasu. Na placach zabaw jest taka możliwość – dzięki temu życie społeczne nabiera większej intensywności.
W kontekście inwestycji gminnych najczęściej słyszy się o tzw. inwestycjach twardych – w sieci kanalizacyjne, drogi – tymczasem infrastruktura społeczna też jest potrzebna i przynosi korzyści zarówno społeczne, jak i ekonomiczne.