Jak zaznaczył, jego ugrupowanie odrzuciło plany powszechnej redukcji płac i emerytur oraz chce zapewnienia ochrony osób o niskich dochodach. Negocjacje w celu wypracowania porozumienia trwają - dodał Kuwelis.

Zagraniczni kredytodawcy domagają się od Grecji dokonania znacznych cięć w wydatkach publicznych.

Jest to jeden z podstawowych warunków kontynuowania pomocy finansowej, koordynowanej przez tak zwaną trojkę, którą tworzą Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Komisja Europejska. Oczekiwany na początku października raport trojki ma podsumować podjęte dotychczas przez Ateny reformy budżetowe i ocenić, czy czynią one sensownym udzielanie dalszych pożyczek.

Grecki resort finansów poinformował we wtorek, że przedłożył rządowi projekt oszczędności budżetowych na następne dwa lata w łącznej kwocie blisko 12 mld euro.