Polska Grupa Energetyczna (PGE) miała 2494,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 2218,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 3103,71 mln zł wobec 2660,76 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 14950,93 mln zł wobec 13915,33 mln zł rok wcześniej. Spółka nie podała w raporcie danych za sam II kw. br. Natomiast w I kw. 2012 r. miała 1.529,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 1.205,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1.823,79 mln zł wobec 1.476,67 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 7.908,23 mln zł wobec 7.268,79 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 290,44 mln zł zysku netto wobec 2414,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) miała 964,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2012 roku wobec 1012,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w prezentacji dla inwestorów. Przychody wzrosły w tym czasie do 7042,7 mln zł z 6646,5 mln zł rok wcześniej.
"Na ostateczny wynik (bottom line) największy wpływ miały: brak wkładu z tytułu zysku z Polkomtela (-109 zł mln zł r/r); korekty rozliczeń podatkowych (-60 mln zł w II kw. 2012, +20 mln zł w II kw. 2011)" - czytamy w prezentacji.

Przychody powtarzalne (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych) wzrosły w II kw. br o 7% r/r do 6991,5 mln zł, zaś w całym I półroczu - o 9% do 14.843,4 mln zł, podano także. Przychody ogółem w całym I półr. br. zwiększyły się o 7% do 14.950,9 mln zł.

PGE tłumaczy wzrost przychodów wyższymi wolumenami w segmencie wytwarzania oraz (wraz z wyższymi taryfami) w segmencie dystrybucji.
"Największy przyrost przychodów nastąpił w przychodach ze sprzedaży towarów i produktów, które wzrosły o 1.245,9 mln zł przede wszystkim z powodu: (i) wzrostu przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w wyniku wzrostu wolumenu produkcji oraz sprzedaży energii elektrycznej na rynku hurtowym i do odbiorców finalnych, (ii) wzrostu przychodów ze sprzedaży usług dystrybucyjnych oraz (iii) wzrostu przychodów z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia energii. Ujemny wpływ na odchylenie na przychodach ze sprzedaży towarów i produktów miało osiągnięcie niższych o 195,8 mln zł przychodów z tytułu rekompensat KDT" - czytamy w sprawozdaniu zarządu z działalności w I półr.I poł. 2012 r. produkcja energii elektrycznej w grupie PGE wzrosła o 8% r/r do 29,38 TWh.

"Produkcja energii elektrycznej wzrosła w elektrowniach opalanych węglem brunatnym o 2,64 TWh tj. o 15%, elektrociepłowniach gazowych i biomasowych oraz elektrowniach wodnych i wiatrowych. Zmniejszenie produkcji energii elektrycznej wystąpiło natomiast w elektrowniach opalnych węglem kamiennym, elektrociepłowniach węglowych oraz elektrowniach szczytowo-pompowych" - czytamy w sprawozdaniu.

W I półroczu 2012 r. grupa sprzedała odpowiednio 47,66 TWh, co oznacza wzrost o 9% r/r. "Wynika to głównie ze wzrostu sprzedaży na rynku hurtowym oraz sprzedaży do odbiorców finalnych. W ramach sprzedaży na rynku hurtowym znacząco wzrosła sprzedaż na giełdzie oraz sprzedaż na rynku hurtowym pozostałym" - tłumaczy spółka.

Sprzedaż ciepła w tym okresie spadła o 1% r/r do 12,25 mln GJ.

PGE podała też, że zysk brutto grupy w I półroczu 2012 roku ukształtował się na poziomie 3.229,7 mln zł w porównaniu do 2.771,3 mln zł w I półroczu 2011 roku. "W I półroczu 2012 roku marża zysku brutto grupy (zysk brutto w stosunku do przychodów ze sprzedaży ogółem) zwiększyła się do 22% z 20% w I półroczu 2011 roku" - napisała także firma.