Skonsolidowane przychody wyniosły 429,24 mln zł wobec 272,12 mln zł rok wcześniej. Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 173,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto (ogółem) wobec 62,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 906,54 mln zł wobec 582,08 mln zł.

Natomiast skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w tym okresie wyniósł 172,86 mln zł wobec 61,94 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w I-II kw. 2012 roku spółka miała 170,92 mln zł zysku netto wobec 60,78 mln zł zysku rok wcześniej.