Spółka odzieżowa LPP zamierza zwiększyć powierzchnię sklepów o 28% w skali roku (tj. o ok. 95 tys. m.kw) do 439 tys. m.kw. do końca 2012 roku, poinformowała spółka w prezentacji.

"Szacowana wartość nakładów (środki trwałe) na rozwój sieci sklepów - 210 mln zł" - podała spółka w prezentacji na temat wyników.

Na koniec I półrocza łączna powierzchnia sieci sprzedaży wyniosła 381,4 tys. m.kw., co oznacza wzrost o 19% (61 tys. m.kw.) w skali roku. Sieć sklepów detalicznych LPP na koniec czerwca 2012 r liczyła 978 sklepów, w tym 325 Reserved, 276 Cropp. 235 House oraz 125 Mohito.

Przychody sieci Cropp w Polsce wyniosły 91,5 mln zł w II kw. wobec 73,1 mln zł kwartał wcześniej.

Za granicą było to odpowiednio 48,4 mln zł oraz 38,6 mln zł. Z kolei Przychody sieci House wyniosły 86 mln zł w II kw. wobec 66,5 mln zł w I kw., zaś przychody sieci Mohito sięgnęły 46,9 mln zł w II kw. w porównaniu z 34,7 mln zł kwartał wcześniej.

LPP podało, że przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły 760,1 mln zł w II kw., co oznacza wzrost o 31% w skali roku. W całym półroczu wzrost przychodów był na takim samym poziomie i wyniosły one 1,42 mld zł. Zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 26% r/r do 440 mln zł w II kw. , zaś w I półr. zysk ten sięgnał 782,4 mln zł, co oznacza wzrost o 30% w skali roku. Koszty sprzedaży i ogólne wzrosły o 25% r/r do 322,2 mln zł w II kw., a w całym półroczy wyniosły one 622,6 mln zł, co oznacza wzrost o 26% r/r. Marża brutto na sprzedaży spadła o 0,3 pkt proc. do 55,2% w I półr.

W II kw. marża spadła o 2,5 pkt proc. do 57,9%. Zysk operacyjny wzrósł o 30% r/r do 114 mln zł w II kw., zaś w całym półroczu zwiększył się 58% r/r do 156 mln zł. LPP miało 77,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto (ogółem) w II kw. 2012 roku wobec 64,20 mln zł zysku rok wcześniej. W I półroczu zysk netto wyniósł 111,8 mln zł i był wyższy o 43% w skali roku.