Rzeczniczka UOKiK Małgorzata Cieloch powiedziała PAP, że propozycje UOKiK są wynikiem rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej. Wskazała, że urząd pracuje nad propozycją dwóch zmian w ustawie antymonopolowej.

Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji UOKiK

Pierwsza miałaby dotyczyć rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji prezesa UOKiK. Zgodnie z obecnymi przepisami szef urzędu antymonopolowego może uznać, że przedsiębiorca, co do którego działalności UOKiK ma zastrzeżenia, powinien od razu wykonać jego decyzję. Chodzi na przykład o nakaz zaprzestania jakiejś praktyki lub nadawania reklamy.

Problem w tym, że przedsiębiorca może zaskarżyć do sądu nie tylko decyzję, ale także nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności. "Firmy chętnie korzystają z tej możliwości, co oznacza, że decyzja nie wchodzi w życie do czasu wydania korzystnego dla UOKiK rozstrzygnięcia sądu" - wyjaśniła Cieloch. UOKiK chciałby znieść możliwość odwołania się od rygoru natychmiastowej wykonalności.

Jawny rejestr, tak jak lista ostrzeżeń KNF

Rzeczniczka poinformowała, że urząd proponuje także utworzenie jawnego rejestru - podobnego do listy ostrzeżeń publicznych prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego - postępowań prowadzonych przez UOKiK wobec firm, których praktyki wprowadzają w błąd konsumentów lub naruszają ich ekonomiczne interesy.

"Zależy nam na zmianie przepisów, bowiem gdy obecnie informujemy o tego typu sprawach przed zakończeniem postępowania, pojawiają się zarzuty, że urząd łamie zasadę domniemania niewinności" - powiedziała.

Dodała, że zgodnie z rekomendacjami KSF urząd zobowiązał miejskich rzeczników ochrony konsumentów do przekazania informacji na temat prowadzonych przez nich spraw dotyczących działalności parabanków. UOKiK planuje także zacieśnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi, które zajmują się tym problemem.

W związku ze sprawą Amber Gold w ubiegłym tygodniu zebrał się Komitet Stabilności Finansowej. Zarekomendował podjęcie szeregu działań, które zneutralizowałyby zagrożenia dla klientów i systemu finansowego, wynikające z działalności parabanków. Chodzi m.in. o zaostrzenie kar za prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia, oszustwa i fałszowanie dokumentów.