"Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca czerwca br.) wyniosła w lipcu 2012 roku 12,3% i w porównaniu do czerwca br. spadła o 0,1 pkt proc. W analogicznym okresie ubiegłego roku (lipiec 2011 - czerwiec 2011) odnotowano identyczny spadek natężenia bezrobocia, o 0,1 punktu (z poziomu 11,9% do poziomu 11,8%). Zatem wskaźnik bezrobocia w końcu lipca br. był o 0,5 punktu procentowego wyższy niż przed rokiem" - głosi komunikat.

Liczba bezrobotnych w końcu lipca 2012 roku wyniosła 1 947,9 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca czerwca 2012 roku spadła o 16,5 tys. osób (tj. o 0,8 %), podano także. "Spadek odnotowany w lipcu 2012 roku był nieco słabszy niż odnotowany w tym samym czasie w poprzednim roku, kiedy to liczba bezrobotnych spadła o 20,1 tys. osób (o 1,1%).

W dalszym ciągu utrzymuje się spowolnienie tempa spadku liczby bezrobotnych, zarówno w stosunku do poprzednich miesięcy br., jak i analogicznych miesięcy ub. roku" - czytamy dalej w komunikacie. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracyw lipcu 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 64,3 tys. i w porównaniu do czerwca 2012 roku spadła o 3,0 tys. (o 4,4 %), podał również resort. W budżetu 2012 rząd zapisał spadek tego wskaźnika do 12,3% w grudniu 2012 r.