Stopa bezrobocia w strefie euro w lipcu tego roku, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 11,3 proc. wobec 11,3 proc. w czerwcu, po korekcie - poinformował w piątek w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej.

To najwyższy poziom od 1995 r., gdy wprowadzono publikację danych.

Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 11,3 proc. wobec 11,2 proc. w czerwcu, przed korektą.

Przeciętna stopa bezrobocia w 27 krajach UE wyniosła 10,4 proc. wobec 10,4 proc. poprzednio.

Najwyższa stopa bezrobocia była w Hiszpanii: 25,1 proc., najniższa w Austrii: 4,5 proc.

W Polsce stopa bezrobocia wyniosła 10,0 proc. wobec 10,0 proc. w czerwcu - podał Eurostat.

22,6 proc. bezrobotnych to ludzie młodzi

"Krytyczna sytuacja, jeśli chodzi o bezrobocie, dowodzi, że trzeba stawić czoła przyczynom obecnego kryzysu gospodarczego, nadając priorytet tworzeniu nowych miejsc pracy" - skomentował dane unijny komisarz ds. zatrudnienia Laszlo Andor.

Dodał, że nie ma w tej sprawie "szybkich recept", ale kraje UE powinny wdrażać działania dynamizujące rynek pracy zaproponowane w kwietniu przez KE w ramach Pakietu na rzecz zatrudnienia.

Andor wyraził szczególne zaniepokojenie bezrobociem młodych, które "podważa poczucie własnej wartości i potencjał młodych ludzi".

Według piątkowych danych Eurostatu bezrobocie wśród młodych poniżej 25. roku życia wyniosło średnio w lipcu 22,6 proc. w strefie euro i 22,5 proc. w UE. W Polsce - według Eurostatu - 25,4 proc. młodych pozostawało bez pracy.

"Instytucje UE, rządy, biznes i partnerzy społeczni na wszystkich szczeblach muszą zrobić wszystko, by uniknąć +straconego pokolenia+, co byłoby ekonomiczną i społeczną tragedią" - zaznaczył komisarz.

Dodał, że wsparciu młodych służą środki UE z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Poinformował, że ostatnio kraje UE przekierowały 3 mld euro w ramach EFS na wsparcie młodych w ramach unijnej inicjatywy "Szanse dla młodzieży".

Według Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w Polsce w lipcu wyniosła 12,3 proc. wobec 12,4 proc. w czerwcu.