W pierwszym półroczu PKB rosło wolniej niż w 2011 roku, a spowolnienie obserwowano w wielu obszarach - ocenił w czwartek GUS, podsumowując wyniki w gospodarce w pierwszym półroczu 2012 r..
Reklama

"W I półroczu tego roku tempo wzrostu gospodarczego było wolniejsze od relatywnie wysokiego w roku ubiegłym, a w II kwartale w wielu obszarach notowano osłabienie dynamiki" - napisano.

Dodano, że "produkcja sprzedana przemysłu w okresie kwiecień-czerwiec rosła w skali roku wolniej niż w I kwartale". "Mniejszy był wzrost produkcji budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej oraz części usług biznesowych. W II kwartale 2012 r. umocniła się natomiast dynamika sprzedaży usług w transporcie i łączności" - wskazano.