Polska znalazła się wśród sześciu krajów Unii Europejskiej, w których relacja długu publicznego do PKB zmniejszyła się w I kw. tego roku, podało Ministerstwo Finansów w komunikacie, powołując się na dane Eurostatu.

"Zgodnie z danymi Eurostatu (europejski urząd statystyczny) dług publiczny w Polsce (liczony metodologią unijną) wyniósł w I kwartale 2012 r. 56,1% PKB, wobec 56,3% PKB na koniec 2011 r. Oznacza to, że Polska znalazła się w gronie sześciu krajów Unii Europejskiej, w których relacja długu do PKB spadła.

Pozostałe kraje to: Dania, Szwecja, Finlandia, Grecja i Węgry" - głosi komunikat.

Spadki na Węgrzech i Grecji nie wynikają ze zmniejszenia długu

Resort zastrzega przy tym, że spadek zadłużenia w Grecji wynika z redukcji zadłużenia, a na Węgrzech z nacjonalizacji OFE. Eurostat podał wcześniej w tym tygodniu, że dług publiczny Polski (według unijnej metodologii) wyniósł w I kw. 2012 r. 867,41 mld zł wobec 858,97 mld zł na koniec 2011 r.

W strefie euro dług w I kw. 2012 r. wzrósł do 88,2% PKB wobec 87,3% PKB na koniec 2011 r., a w całej UE wzrósł do 83,4% PKB wobec 82,5% PKB w 2011 r.