Dziś Urząd Regulacji Energetyki podejmie kluczowe decyzje dla uruchomienia w Polsce giełdy gazu. To ostatni krok ku uwolnieniu rynku dla odbiorców hurtowych.
Niemal pewne jest, że w efekcie od stycznia przyszłego roku przemysłowi odbiorcy gazu nie będą musieli kupować go już po cenach regulowanych przez URE. Specjaliści nie wiedzą w tej chwili, czy start hurtowego rynku gazu pozwoli kupować surowiec taniej.
Ale podkreślają, że to początek faktycznej liberalizacji rynku gazu. Cały proces może potrwać kilka lat. Marek Woszczyk, prezes URE, wątpi, by zniesienie taryf dla odbiorców indywidualnych było realne przed 2015 r.