Bank ING zażądał od spółki PBG wykupu w terminie 14 dni, 650 sztuk obligacji serii D o wartości nominalnej 65 mln zł wraz z odsetkami poinformowała spółka w raporcie bieżącym.

"Zarząd PBG w upadłości układowej informuje o powzięciu w dniu 19 lipca 2012 roku informacji o złożeniu żądania natychmiastowego wykupu przez PBG, w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, 650 sztuk obligacji serii D po ich wartości nominalnej w łącznej wysokości 65.000.000 zł wraz z odsetkami przez ING Bank N.V. z siedzibą w Królestwie Niderlandów." - czytamy w komunikacie.

Obligatariusz wezwał do natychmiastowego wykupu obligacji w związku ze złożeniem przez PBG. wniosku o upadłość układową, brakiem wypłacalności Spółki i w konsekwencji przekroczeniem wskaźników. PBG miało 60,50 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 24,08 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 41,50 mln zł wobec 45,71 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 715,84 mln zł wobec 477,63 mln zł rok wcześniej.