Rezerwa Federalna jest gotowa do dalszego działania wobec coraz widoczniejszego spowolnienia w gospodarce USA - powiedział szef amerykańskiego Fedu Ben Bernanke przed komisją budżetową Senatu. Bernanke nie zasygnalizował, jakie kroki i kiedy mogłyby być podjęte.

"Gospodarka amerykańska kontynuuje ożywienie; wygląda na to, że aktywność gospodarcza w USA uległa spowolnieniu w pierwszej połowie tego roku" - powiedział Bernanke we wtorek.

"Dane makroekonomiczne z gospodarki amerykańskiej w ostatnim czasie miały generalnie negatywny wydźwięk. Wzrost gospodarczy w USA w drugim kwartale był prawdopodobnie niższy niż 2 proc." - dodał.

Szef Fedu podkreślił, że frustrująco powolny pozostaje wzrost zatrudnienia w USA. "Fed jest gotowy, aby podjąć dalsze kroki, we właściwy sposób, w celu promocji silniejszego ożywienia gospodarczego" - powiedział Bernanke. Nie zasygnalizował jednak, jakie kroki i kiedy mogłyby zostać podjęte.

Jak wynika z raportu z czerwcowego posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), kilku jego członków było zdania, że konieczna będzie dodatkowa interwencja Fedu, aby zapewnić poprawę na rynku pracy w USA oraz umożliwić wypełnienie celu inflacyjnego Fedu.

Rezerwa Federalna podjęła w czerwcu decyzję o wydłużeniu do końca 2012 roku operacji twist (sprzedaży obligacji krótkoterminowych i zakupu obligacji o długich terminach zapadalności - PAP), a jej wartość została zwiększona o 267 mld dolarów. Jednocześnie Fed oświadczył, że jest gotowy do dalszego działania, jeśli będzie ono "wskazane".

"Dodatkowy skup aktywów jest jednym z ruchów, który będziemy rozważać, jeśli będziemy musieli podjąć dodatkowe środki, aby wesprzeć gospodarkę" - oświadczył Bernanke na konferencji prasowej po czerwcowym posiedzeniu FOMC.

Amerykańskie gospodarstwa domowe ograniczają wydatki wobec wysokiego bezrobocia oraz niewystarczającej dostępności kredytu. Z kolei przedsiębiorcy w USA ograniczają inwestycje w obliczu perspektyw zaciśnięcia polityki fiskalnej w USA oraz spadającego popytu na ich produkty w zmagającej się z kryzysem Europie - ocenił Bernanke we wtorek.

Dodał, że sytuacja w Europie może ulec dalszemu pogorszeniu.

"Na europejskich rynkach finansowych utrzymują się poważne napięcia, co powoduje ryzyko rozlania się tych problemów na resztę świata, w tym USA. (...) Istnieje znaczne ryzyko, że sytuacja w Europie ulegnie dalszemu pogorszeniu" - powiedział.