Polska i Turcja po raz pierwszy będą zasiadać w Radzie Wykonawczej Międzynarodowego Funduszu Walutowego zgodnie z politycznym porozumieniem osiągniętym w ostatnich tygodniach – podaje serwis internetowy dziennika „Wall Street Journal”.

Chociaż oba kraje zajmą miejsca w organie wykonawczym funduszu na zasadzie rotacyjnej, zmiana ta odzwierciedla stopniowe przesunięcie ciężaru decyzyjnego, dzięki czemu w tej światowej organizacji kredytowej więcej władzy zyskują gospodarki wschodzące – komentuje „WSJ”.

“To zasadniczy krok w kierunku przyznania gospodarkom wschodzącym większej roli w radzie oraz w procesie podejmowania decyzji” – powiedział gazecie anonimowy przedstawiciel MFW. Inny rozmówca dziennika określił nowe ustalenia mianem “wielkiej reformy”.

Rada Wykonawcza (Executive Board) jest głównym organem wykonawczym MFW. W jej skład wchodzi 24 Dyrektorów Wykonawczych oraz ich zastępców, a także Dyrektor Generalny MFW, będący jednocześnie szefem Rady. Zajmują się oni codziennymi sprawami Funduszu, m.in. decydowaniem o polityce kredytowej MFW oraz nadzorowaniem wykonywania umów kredytowych. Rada spotyka się zwykle kilka razy w tygodniu.

Zgodnie z nowym porozumieniem Polska będzie na zasadzie rotacyjnej co kilka lat dzielić się swym miejscem ze Szwajcarią. Turcja będzie zasiadać w radzie na zmianę z Austrią, a Belgia z Holandią.