MFW pochwalił w opublikowanym we wtorek dorocznym raporcie Niemcy za dobrą kondycję gospodarczą w obliczu zamieszania na rynkach finansowych i kryzysu zadłużenia w UE, ale wezwał też rząd w Berlinie do skorzystania z okazji i stymulowania popytu wewnętrznego.

W dokumencie podkreślono, że niewielkie bezrobocie (6,6 proc.) i spore podwyżki płac w normalnych warunkach przełożyłyby się na wzrost wydatków na konsumpcję. MFW rekomenduje rządowi niemieckiemu dążenie do takiego wzrostu. Wskazano, iż wzrost popytu wewnętrznego w Niemczech byłby korzystny także dla innych krajów strefy euro.

W raporcie MFW zasugerowano również, by Niemcy wykorzystały pomyślną sytuację gospodarczą do stymulowania inwestycji poza sektorem produkcyjnym.

Za największe ryzyko dla niemieckiej gospodarki uznano kryzys zadłużenia w strefie euro, niedokapitalizowanie banków i możliwość globalnego osłabienia koniunktury.

W raporcie podzielono opinię niemieckiego banku centralnego, który przewiduje dla Niemiec na ten rok wzrost gospodarczy na poziomie 1 proc. W ocenie MFW w przyszłym roku gospodarka niemiecka wzrośnie o 1,4 proc.