Z opublikowanych 29 czerwca wstępnych wyliczeń wynikało, że inflacja wyniesie 2,4 proc. Analitycy także spodziewali się takiego wyniku.

W ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,1 proc. Analitycy spodziewali się, że ceny pozostaną bez zmian.

W maju ceny konsumpcyjne wzrosły o 2,4 proc. w ujęciu rocznym i spadły o 0,1 proc. licząc miesiąc do miesiąca.