Lotos Biopaliwa, jako kupujący, podpisał trzyletnią umowę z Zakładami Tłuszczowymi Kruszwica na dostawy surowego oleju rzepakowego w okresie od sierpnia 2012 do lipca 2015 roku. Wartość trzyletniej umowy oszacowana została na ok. 545 mln zł, poinformowała Kruszwica w komunikacie.

„Umowa obowiązuje od dnia 12 lipca 2012 do dnia 31 lipca 2015 roku, z możliwością jej przedłużenia, o ile strony umowy wyrażą taką wolę" – czytamy w komunikacie.

Grupa Lotos miała 597,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 636,36 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 7.832,34 mln zł wobec 6.515,23 mln zł rok wcześniej.