Wynik netto przedsiębiorstw leasingowych netto wyniósł 1.480 mln zł w 2011 r. wobec 686 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 1.569 mln zł, a strata netto 89 mln zł wobec odpowiednio 898 mln zł i 211 mln zł rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Zyski netto osiągnęło 68 przedsiębiorstw leasingowych (56 rok wcześniej), straty netto poniosło 21 przedsiębiorstw leasingowych (28 w 2010 r.). Wynik finansowy w ujęciu brutto wyniósł 1.912 mln zł wobec 948 mln zł w 2010 r.

Przychody z całokształtu działalności badanych 89 spółek wyniosły 15.477 mln zł. W roku poprzednim 84 firmy leasingowe osiągnęły przychody w wysokości 14.188 mln zł. Koszty z całokształtu działalności ukształtowały się na poziomie 13.565 mln zł w porównaniu z 13.240 mln zł w 2010 r.

Wskaźnik poziomu kosztów był znacznie niższy niż rok wcześniej (87,6% wobec 93,3% w 2010 r.).

Wskaźnik rentowności obrotu brutto wyniósł 12,4% (6,7% w 2010 r.), a wskaźnik rentowności netto zwiększył się z 4,8% do 9,6%. "Pod względem liczby zawartych nowych umów i wartości wyleasingowanych produktów utrzymała się tendencja wzrostowa.

130 tys. nowych klientów i wyleasingowane środki za prawie 28 mld zł

Nowe umowy w ciągu 2011 r. zawarło 130 tys. leasingobiorców, biorąc w leasing 428 tys. środków na kwotę 27 794 mln zł, rok wcześniej było to odpowiednio 133 tys. klientów, 327 tys. środków na kwotę 23 922 mln zł"- podał GUS.

W 2011 r. sieć dystrybucji produktów leasingowych tworzyło 1 213 oddziałów i autoryzowanych przedstawicielstw obsługiwanych przez 11 071 pracowników (1 119 oddziałów oraz 11 427 pracowników rok wcześniej). Według stanu na koniec 2011 r. przedsiębiorstwa leasingowe przekazały w leasing 1 040 tys. środków (przedmiotów), obsługując 355 tys. leasingobiorców. Rok wcześniej z usług firm leasingowych skorzystało 374 tys. leasingobiorców i wyleasingowano 891 tys. środków (przedmiotów). Badaniem GUS objętych zostało 89 przedsiębiorstw prowadzących w 2011 r. działalność leasingową.