Po pierwszym kwartale tego roku połowa firm budowlanych odnotowała straty. Od początku stycznia br.upadłość ogłosiło już 110 spółek z sektora budowlanego, a to nie koniec.
– Nadchodzą dwa bardzo trudne lata. To efekt kończenia projektów autostradowych i zmniejszenia puli pieniędzy z Unii. Pracę w branży straci przed końcem roku nawet 100 tys. osób – twierdzi prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Marek Michałowski.
Spadek zleceń od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie dramatyczny: z obecnych 29 mld zł do 7 mld zł w 2013 r. Jeśli doliczymy czas potrzebny na przygotowanie inwestycji i przetargu, nowe przedsięwzięcia ruszą dopiero w 2014 r.
Zarząd Mostostalu Warszawa przekazał właśnie informację o zwolnieniach grupowych związkom zawodowym i Powiatowemu Urzędowi Pracy. Redukcje potrwają do końca stycznia 2013 r. i dotkną 450 osób. To efekt nierentownych kontraktów i zmniejszonego portfela zleceń na kolejne lata.
Strabag, który poniósł stratę m.in. na budowie A2, zredukuje zatrudnienie o 20 proc. – Spodziewam się 40-proc. spadku obrotów. Zatrudniamy dziś 5,5 tys. pracowników, z czego 1,7 tys. osób zostanie w tym roku zwolnionych z powodu złej sytuacji w branży – mówi prezes Paweł Antonik.
Bilfinger Berger zatrudnia 1,2 tys. ludzi. Zwolnienia wiszą w powietrzu. – W 2012 r. spodziewam się zmniejszenia obrotów o 25 – 30 proc. – proponuje prezes Piotr Kledzik. – W ramach dywersyfikacji odejdziemy od inwestycji drogowych na rzecz projektów hydrotechnicznych i energetycznych, ale dostosujemy zatrudnienie do zmniejszonego portfela zamówień – zapowiada.
Do zwolnień szykuje się też Budimex, który był liderem konsorcjów budujących trasy A1, A2 i A4. Według nieoficjalnych informacji pracę straci ponad 1,5 tys. osób. – Na razie kończymy nierentowne kontrakty drogowe, przy podpisywaniu których GDDKiA umieściła wszystkie ryzyka po stronie wykonawcy. W drugiej połowie roku zweryfikujemy liczbę zatrudnionych – mówi prezes Budimeksu Dariusz Blocher. Trwa restrukturyzacja w przejętej przez jego firmę w listopadzie od PKP spółce PNI. Z programu dobrowolnych odejść skorzystać zamierza ok. 500 osób, czyli 40 proc. zespołu.
Zatrudniający 14 tys. ludzi Polimex-Mostostal wypowiedział właśnie układ zbiorowy. Załoga odbiera to jako zapowiedź zwolnień. – Kończymy reorganizację. Z dotychczasowej wielozakładowej struktury powstało pięć segmentów. Zwolnienia nie są wykluczone, ale decyzja zapadnie za półtora miesiąca – mówi DGP prezes Polimeksu-Mostostalu Konrad Jaskóła. Ujawnianie planów zwolnień to z jednej strony ważny sygnał dla akcjonariuszy, ale i element nacisku na rząd. Branża budowlana walczy m.in. o włączenie do kontraktów waloryzacji cen, przyspieszenie płatności za wykonane roboty i odejście od ceny jako jedynego kryterium wyboru wykonawcy.
Wczoraj branżę spotkał nieoczekiwany cios. Minister finansów Jacek Rostowski stwierdził, że państwo nie powinno pomagać spółkom budowlanym w tarapatach. – Mamy gospodarkę rynkową, a w gospodarce rynkowej spółki sobie radzą, i na tym polega bogactwo, które mamy od 20 lat – stwierdził. Według niego nie ma potrzeby, żeby ARP kupowała obligacje emitowane przez firmy budowlane, co niedawno proponował wicepremier Waldemar Pawlak.

6 – 7 proc. PKB generuje dziś branża budowlana

70 proc. firm realizuje duże kontrakty infrastrukturalne z ujemną marżą

70 tys. do tylu ma się zmniejszyć do 2014 r. zatrudnienie w budownictwie drogowym. O połowę