Łączna kwota zadłużenia wzrosła o 330 mln zł od marca do czerwca 2012 roku, czyli o 0,92%. Jest to najniższa stopa wzrostu od ponad czterech lat. Liczba niesolidnych dłużników powiększa się szybciej niż ich zadłużenie. Po pierwszym półroczu 2 193 930 osób nie reguluje płatności w terminie, co oznacza wzrost o 2% w porównaniu z końcem marca.

„Pierwsze półroczne przyniosło wzrost zarówno liczby niesolidnych dłużników jak i łącznej kwoty przeterminowanych płatności. Co jednak nietypowe, grupa klientów podwyższonego ryzyka rośnie szybciej niż kwota zobowiązań. W minionym roku sytuacja była odwrotna"- podano w raporcie.

W związku z taką zmianą dynamiki, po raz pierwszy od ponad 5 lat spadła kwota średniego zadłużenia przypadająca na jednego Polaka. Na koniec czerwca wyniosła ona 16 447 zł, a jeszcze w marcu była wyższa o 114 zł. Jest to jednak czysto statystyczny efekt tego, że liczba dłużników rosła szybciej niż łączna kwota zadłużenia. Na koniec czerwca 57 osób na 1000 nie regulowało swoich zobowiązań. Najgorzej sytuacja wygląda w województwie zachodniopomorskim, odsetek wynosi 8,1%. Najsolidniejsi są mieszkańcy Pokarpacia (3,3%).