Synthos, który ogłosił wezwanie na akcje Zakładów Azotowych Puławy (ZAP), chce zrealizować budowę elektrowni planowaną przez tą spółkę, wynika z wypowiedzi prezesa Tomasza Kalwata. Obecnie Puławy planują realizację takiego projektu w oparciu o gaz.

"Synthos chce zrealizować budowę elektrowni w ZA Puławy, ale w oparciu o węgiel kamienny" - powiedział prezes Synthos Tomasz Kalwat na posiedzeniu sejmowej komisji skarbu. z jego słów wynika, że paliwo mogłoby pochodzić m.in. z kopalni Bogdanka.

Obecnie ZAP wspólnie z PGE planują budowę w oparciu o gaz. Prezes Synthosa podkreslił, że jesli spółka kupi ZAP chce rozwijać tę firmę, a nie zamykać instalacje. W maju Zakłady Azotowe Puławy (ZAP) i Polska Grupa Energetyczna informowały, że zbudują elektrownię o mocy 800-900 MW, opalaną gazem.

W połowie ubr. spółki podawały, że chcą zbudować elektrownię o mocy ok. 840 MW, opalanej gazem za szacunkową kwotę ok. 3 mld zł. Elektrownia Puławy, zgodnie z koncepcją jej realizacji, ma dostarczać energię elektryczną do krajowej sieci przesyłowej, jednocześnie umożliwiając dostarczanie części wytworzonej energii elektrycznej przyłączem bezpośrednim o mocy 200 MW do ZA Puławy.

Obecnie funkcjonująca elektrociepłownia zakładowa pokrywa tylko ok. 40% zapotrzebowania na energię elektryczną, a w przyszłości, uwzględniając rozwój ZAP, wystąpi w niej znaczący deficyt wytwarzanej energii cieplnej. Na początku lipca firma chemiczna Synthos podwyższyła cenę w wezwaniu na akcje Zakładów Azotowych Puławy do 98,85 zł z 98,77 zł w zapisach od 21 lipca za jedną akcję, podała spółka w komunikacie.

Cena w zapisach do 20 lipca pozostała bez zmian na poziomie 102,5 zł. Wzywający zamierza nabyć akcje pod warunkiem, że najpóźniej na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy będą obejmować co najmniej 15.292.000 akcji, uprawniających do wykonywania 15.292.000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 80% całkowitej liczby akcji oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Zapisy mają zacząć się 9 lipca i zakończyć się 7 sierpnia.

Przewidywany dzień transakcji na GPW to 10 sierpnia 2012 r. W I-III kw. r.obr. 2011/2012 (tj. 1 lipca 2011 - 31 marca 2012 r.) spółka ZA Puławy miała 480,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 176,43 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2932,26 mln zł wobec 1994,69 mln zł.