Około 2,9 mld zł pozyska w tym roku Skarb Państwa z dywidend czterech energetycznych koncernów: Polskiej Grupy Energetycznej, Tauronu, Enei i Energi. W każdym przypadku Ministerstwo Skarbu sięgnęło po więcej, niż chciały wypłacić zarządy tych firm.

Resortu nie przekonała argumentacja, że przed polską energetyką stoją miliardowe inwestycje, a ich realizacja nie może czekać. Nie bez znaczenia były natomiast dobre wyniki finansowe koncernów wypracowane w 2011 r.

Dodatkowym zastrzykiem dla budżetu była sprzedaż przez resort skarbu w lutym 7 proc. akcji PGE. Pozyskał on w ten sposób 2,52 mld zł. Oprócz tego na listopad zaplanowano wprowadzenie na giełdę Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, gdzie Skarb ma połowę udziałów. Przed dwoma laty eksperci szacowali jego wartość na około 2 mld zł.