Szczegóły rządowego programu dla branży zbrojeniowej po roku 2012 mają być znane we wrześniu - powiedział PAP Stanisław Głowacki, przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ "Solidarność". Już teraz jednak wiadomo, że rząd przygotowuje bardzo dalekie zmiany - wspierające i unowocześniające polskie zakłady zbrojeniowe.

Jak wyjaśnił Głowacki, który uczestniczył w poniedziałek w spotkaniu trójstronnego zespołu ds. warunków restrukturyzacji zakładów przemysłu obronnego, za dwa miesiące powinny być gotowe międzyresortowe uzgodnienia rządowego programu w tej sprawie. "Chcemy, aby od nowego roku ten program mógł być wdrażany" - dodał przewodniczący.

Będzie wsparcie dla sektora

Biuro prasowe MG poinformowało PAP, że "w odróżnieniu od strategii na lata 2007-2012, która w dużym stopniu dotyczyła konsolidacji kapitałowej, w nowym programie główny akcent zostanie położony na instrumenty wspierające rozwój sektora".

Resort dodał, że przewiduje się m.in.: "wdrożenie rozwiązań prawnych ułatwiających efektywne funkcjonowanie podmiotów przemysłu obronnego w realiach otwartej konkurencji, jak również wykorzystywanie dostępnych możliwości wspierania prac badawczo-rozwojowych, działań restrukturyzacyjnych oraz promocji wytwarzanego w Polsce uzbrojenia i sprzętu wojskowego".

MG podkreśla, że przemysł obronny stanowi o niezawisłości państwa, ale też spełnia ważne funkcje gospodarcze, bo daje m.in. miejsca pracy.

Otwarcie na współpracę zagraniczną

Jednocześnie resort wskazał, że zakłady zbrojeniowe powinny wykorzystać możliwości, jakie stwarza współpraca z partnerami zagranicznymi, chodzi np. o dostęp do kapitałów, technologii, produktów i rynków zbytu.

Musi się zmienić oferta polskich zakładów zbrojeniowych

"Niezbędna jest dywersyfikacja i uatrakcyjnienie oferty rynkowej, zwłaszcza w zakresie nowoczesnych wyrobów, także pod względem terminowości dostaw i cen wyrobów, a także lepsze rozpoznanie potrzeb w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego głównych kontrahentów" - stwierdziło Ministerstwo Gospodarki w komunikacie przesłanym PAP.

Jak wynika z informacji MG, program dla zbrojeniówki ma być koncepcją niezależną od strategii konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007-2012, którą przyjął rząd w sierpniu 2007 r. Zakłada ona m.in. utworzenie jednego, silnego podmiotu zbrojeniowego wokół spółki Bumar, aby m.in. ułatwić krajowym firmom zbrojeniowym sprzedaż produktów i zakupy materiałów na rynkach międzynarodowych. Dzięki strategii spółka Bumar skupia obecnie 40 firm, zależnych, stowarzyszonych oraz zagranicznych. Holding jest głównym polskim dostawcą i eksporterem uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego.