Akcja pod nazwą "Moje wielkie zdrowe grillowanie", która potrwa do końca sierpnia, jest finansowana ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Celem akcji jest promocja w mediach mięsa wieprzowego wytworzonego w ramach Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP. To system, który gwarantuje wysoką jakość produktu i jego bezpieczeństwo - od zagrody do stołu. Produkty ze znakiem QAFP są identyfikowalne na każdym etapie produkcji. Hodowcy uczestniczący w tym systemie dbają o dobrostan zwierząt i ochronę środowiska, co jest weryfikowane przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) powstała w 2005 r. Organizacja zrzesza m.in. właścicieli zakładów mięsnych, przetwórczych, utylizacyjnych, przedstawicieli związków hodowców i producentów bydła, a także trzody chlewnej, jak i instytucje zaopatrujące gastronomię. UPEMI reprezentuje swoich członków wobec np. administracji rządowej czy samorządowej. Jest też beneficjentem 2-letniego unijnego programu "Tradycja, jakość i europejski smak", którego budżet wynosi 3,5 mln euro. Program ten ma promować mięso z UE w Chinach, Wietnamie i w Stanach Zjednoczonych. Działania UPEMI polegają więc nie tylko na organizowaniu udziału w imprezach targowych, ale także innych działaniach promocyjnych, takich jak ułatwianie kontaktów między przedsiębiorcami, a także reklama w miejscowych mediach i prasie specjalistycznej.