Premier Donald Tusk ocenił po czwartkowo-piątkowym szczycie UE w Brukseli, że tzw. unia bankowa, na którą zgodzili się przywódcy krajów strefy euro, powinna stać się instrumentem przede wszystkim dla tych państw.

Tusk na piątkowej konferencji prasowej w Brukseli mówił, że Polska będzie miała czas na refleksję, a także ocenę nowych rozwiązań. Zastrzegł, że w sytuacji, gdy rząd oceni, że jakieś decyzje dotyczące unii bankowej są z punktu widzenia polskich interesów niekorzystne, Polska będzie je blokować.