Analitycy Ministerstwa Gospodarki podtrzymują, że w 2012 r. wzrost gospodarczy w ujęciu rocznym będzie na poziomie 3 proc. PKB.

Po publikacji serii danych makroekonomicznych po maju br. podtrzymują też, że produkcja przemysłowa wzrośnie o 4,6 proc., a średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych powinien ukształtować się na poziomie 3,7 proc. W ich ocenie stopa bezrobocia w grudniu wyniesie 12,5 proc.

Według ostatnich danych GUS stopa bezrobocia w maju spadła do 12,6 proc. wobec 12,9 proc. w kwietniu, a sprzedaż detaliczna w maju wzrosła o 7,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r., a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,9 proc. (PAP)