Stopa bezrobocia w maju wyniosła 12,6 proc. wobec 12,9 proc. w kwietniu - podał GUS.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu maja wyniosła 2 mln 13,9 tys. osób.