W całym rankingu udział wzięło ponad 600 stref, ze 120 krajów. Poddano badaniu ich ilościowe i jakościowe dane. Zdobyte informacje pogrupowano według 5 kategorii: motywatorów/bodźców motywacyjnych, infrastruktury, ekonomiczności, transportu oraz najlepszej promocji marki FDI. W sumie w każdej strefie poddano ocenie 56 różnych czynników przez niezależny panel jurorów. 

Według rankingu największe sukcesy odnoszą strefy, które posiadają w swojej strukturze zróżnicowane branże czy przedsiębiorców. WSSE „INVEST-PARK” z pewnością należy do tej grupy. Dodatkowo stara się pozyskiwać podmioty stosujące bardzo wyspecjalizowane technologicznie metody produkcji.