Ministerstwo Skarbu Państwa zdecydowało o czasowym zawieszeniu procesu pierwotnej oferty publicznej Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) ze względu na niestabilną sytuację na rynkach kapitałowych, poinformował resort. Jeśli warunki rynkowe się poprawią, możliwy jest debiut spółki w II połowie roku.

"Z uwagi na nasilające się w ostatnich tygodniach ryzyka rynkowe m.in. niepewną i zmieniającą się sytuację na rykach kapitałowych, Ministerstwo Skarbu Państwa zdecydowało o zawieszeniu procesu IPO do czasu poprawy sytuacji rynkowej.

IPO możliwe dopiero w II połowie 2012 r.

Debiut Polskiego Holdingu Nieruchomości na warszawskiej giełdzie jest możliwy w drugiej połowie 2012 r." - czytamy na stronie internetowej resortu.

Skarb Państwa jest właścicielem 100% akcji PHN. Spółka w formie holdingu została utworzona w 2011 roku dla grupy spółek Skarbu Państwa działających w obszarze real estate. Grupa PHN jest jednym z największych pod względem wartości portfela podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych w Polsce.

"Dekoniunktura na rynkach kapitałowych oraz trudna sytuacja na europejskim rynku finansowym powodują, że obecnie inwestorzy dążą do ograniczenia ryzyka inwestycyjnego i mniej chętnie podejmują decyzję o zaangażowaniu w transakcje typu IPO.

W związku z tym debiut PHN chcemy przesunąć na drugą połowę roku przy założeniu, że warunki rynkowe poprawią się" - powiedział wiceminister skarbu Paweł Tamborski, cytowany w komunikacie. Wartość netto aktywów grupy na koniec 2011 r. oszacowano na 2,5 mld zł.