Agentem emisji ustanowiony został PKO BP, pozostałe banki pełnią funkcje sub-agentów ds. płatności i sub-depozytariuszy.

"Celem emisji obligacji będzie finansowanie bieżącej działalności oraz potrzeb inwestycyjnych emitenta oraz jego istotnych podmiotów zależnych, w tym w szczególności finansowanie budowy bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej netto: minimum 900MWe, maksimum 1000MWe, który ma zostać wybudowany w ramach działalności Enea Wytwarzanie SA" - czytamy w komunikacie.

Spółka Enea Wytwarzanie zajęła miejsce Elektrowni Kozienice SA i będzie zajmować się wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w całej Grupie. "Program emisji obligacji został zawarty na okres 10 lat i kończy się w dniu 15 czerwca 2022 r., natomiast okres dostępności programu w ramach którego przeprowadzane będą emisje obligacji upływa 31 grudnia 2017 r.

Obligacje emitowane w ramach programu będą niezabezpieczone" - czytamy dalej. Umowa programowa przewiduje możliwość przeprowadzenia emisji obligacji w wielu seriach, przy czym wartość nominalna każdej serii będzie nie mniejsza niż 100 mln zł, a wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i ustalane w skali roku w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę, podano także. 

Enea wybuduje blok w Kozienicach za 6 mld zł brutto

Pod koniec maja Enea wybrała konsorcjum Polimex-Mostostal i Hitachi Power Europe na wykonawcę bloku dla Elektrowni Kozienice o mocy do 1000 MW i wartości ponad 6 mld zł brutto. Budowa bloku potrwa ok. 5 lat. Blok opalany węglem kamiennym zwiększy moce wytwórcze elektrowni w Kozienicach o 1000 MW do blisko 4 tys. MW. Blok w przyszłości może być wyposażony również w instalację do wychwytywania i skraplania dwutlenku węgla.

W połowie maja wiceprezes Enei Hubert Rozpędek zapowiedział, że kontrakt na budowę bloku w Kozienicach powinien zostać podpisany "po wakacjach"