Ogólnopolskie zrzeszenia handlowców chcą uchwalenia specjalnej ustawy określającej stawki opłat za obsługę kart płatniczych w sklepach, gdyż obecnie w Polsce taka opłata jest dwukrotnie wyższa niż w krajach UE i wynosi 1,64 proc - poinformował Karol Stec z POHiD.

Karol Stec z Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD) powiedział, że w związku z brakiem zgody firmy MasterCard na propozycję obniżenia opłat za obsługę kart płatniczych, handlowcy chcą uchwalenia odpowiedniej ustawy.

"Oczekujemy, że ustawa uwzględni proponowane przez Narodowy Bank Polski rozwiązanie, czyli docelowe obniżenie opłaty do 0,7 proc. od 1 stycznia 2017 r." - powiedział w środę dziennikarzom Stec.

MasterCard staje okoniem

Firma MasterCard, jedna z dwóch największych, obok Visa, organizacji obsługujących płatności kartami, jako jedyna wycofała się z organizowanych przez NBP rozmów na temat kalendarza obniżek. Przed trzema tygodniami dyrektor MasterCard Polska Michał Skowronek poinformował, że od 1 stycznia 2013 r. jego firma obniży ponad 99 proc. swoich stawek opłat interchange w Polsce, nie zamierza jednak podpisać porozumienia zaproponowanego przez NBP.

Visa Europe poparła w maju kompromis w sprawie redukcji opłat pobieranych przez wydawców kart płatniczych wypracowany pod auspicjami Narodowego Banku Polskiego.

Z badania przeprowadzonego w br. przez Polską Izbę Handlu na próbie 4500 sklepów wynika, że średnia suma kosztów związanych z obsługą płatności kartowych wynosi 1,91 proc. wartości transakcji. Udział transakcji bezgotówkowych w handlu detalicznym to prawie 12 proc.

Dyrektor Polskiej Izby Handlu (PIH) Maciej Ptaszyński powiedział, że w dużych ośrodkach miejskich płatności kartami stanowią już 36 proc. transakcji.

Handlowcy liczą, że dzięki obniżce opłat za transakcje upowszechni się dostęp do płatności elektronicznych, co zwiększy wygodę klientów, zwiększy bezpieczeństwo transakcji i zakończy erę kartek z informacjami: "płatność kartą od kwoty..."

To, czy oczekiwania branży handlowej będą spełnione, okaże się 29 czerwca br. Na ten dzień zaplanowano posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego NBP, który zdecyduje, co dalej z redukcją opłat kartowych w Polsce.

Działająca od 11 lat POHiD jest związkiem pracodawców zrzeszającym firmy detaliczne i dystrybucyjne. Z informacji na stronie internetowej wynika, że do Organizacji należy 12 sieci handlowych.