"Takiego wyniku spodziewali się (...) analitycy MG. Polska wraz z Litwą ponownie odnotowała najwyższy wzrost w całej UE.

Nasz PKB wzrósł o 0,8 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału (...) W I kwartale PKB w UE przestał spadać, zaś w Niemczech wzrósł o 0,5 proc., co może wpłynąć na stopniową poprawę sytuacji zewnętrznej.

(...)

W II kwartale dynamika PKB przekroczy również 3 proc. Odbywające się w tym czasie Euro 2012 powinno podtrzymać popyt krajowy oraz utrzymać dodatni wkład eksportu netto do PKB. Wciąż utrzymuje się jednak niepewność związana z sytuacją w otoczeniu polskiej gospodarki".