ZWZ grupy hotelarskiej Orbis zdecydowało o wypłacie kwoty 64,5 mln zł z zysku za 2011 rok na dywidendę, co daje 1,4 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.

„Zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2011 w kwocie 126.695.761,60 zł przeznacza się na: 1. wypłatę dywidendy - kwotę 64.507.811,20 zł 2. zysk zatrzymany - kwotę 62.187.950,40 zł" – czytamy w komunikacie.

Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 1,40 zł. Wyznaczono dzień dywidendy na dzień 16 lipca 2012, a datę wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2012, podano również. Rok wcześniej ZWZ Orbisu zdecydowało o przeznaczeniu zysku za 2010 rok w wysokości 10,44 mln zł w całości na cele statutowe, co oznaczało niewypłacenie dywidendy.

Orbis miał 7,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 0,41 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 142,94 mln zł wobec 149,21 mln zł rok wcześniej.