Analitycy spodziewali się wzrostu PKB o 1,9 proc. Pierwsze wyliczenie mówiło o wzroście o 2,2 proc.

W IV kwartale 2011 roku PKB w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 3,0 proc. w ujęciu zanualizowanym kwartał do kwartału.