"W kwietniu sprzedaż usług w jednostkach transportu ogółem była o 9,2 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (przed miesiącem notowano wzrost o 5,3 proc., a przed rokiem - o 11,0 proc.)" - podał GUS.

Spośród grup o znaczącym udziale w transporcie ogółem największy wzrost sprzedaży wystąpił w transporcie samochodowym (o 13,5 proc.) oraz w magazynowaniu i działalności usługowej wspomagającej transport (o 9,3 proc.). Niższa niż przed rokiem była natomiast sprzedaż usług w transporcie rurociągowym (o 10,5 proc.) oraz kolejowym (o 3,0 proc.).

Sprzedaż usług w jednostkach transportu ogółem zrealizowana w okresie styczeń-kwiecień była o 9,6 proc. wyższa niż przed rokiem.

W maju ogólny klimat koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa jest oceniany nieco mniej pesymistycznie niż przed miesiącem.

"Wpływa na to poprawa negatywnych ocen bieżących popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej. Oczekiwania w zakresie popytu i sprzedaży są nieco ostrożniejsze od formułowanych w poprzednim miesiącu, przy utrzymywaniu się pesymistycznych ocen przyszłej sytuacji finansowej. Zwiększyła się skala planowanych ograniczeń zatrudnienia. Przewidywany jest wolniejszy niż w kwietniu wzrost cen usług transportowych" - napisano. (PAP)