Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 6,8 proc.

Liczba osób poszukujących pracy nie zmieniła się, po uwzględnieniu czynników sezonowych, po wzroście poprzednio o 18 tys., po korekcie.

Analitycy spodziewali się w maju spadku liczby osób poszukujących pracy o 7 tys.

Liczba osób bezrobotnych wyniosła w maju, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 2,87 mln wobec również 2,87 mln poprzednio. Natomiast bez uwzględniania czynników sezonowych było to 2,86 mln wobec 2,96 mln poprzednio - podał urząd pracy.

Stopa bezrobocia wyniosła tu 6,7 proc. wobec 7,0 proc. w kwietniu.