Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 1,83 zł na akcję, czyli ok. 3,42 mld zł z jednostkowego zysku za 2011 r., który wyniósł 4,56 mld zł, podała spółka w przyjętej uchwale.

Pierwotnie proponowano dywidendę w wysokości 1,32 zł na akcję.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki zysk netto za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w wysokości 4.556.115.489,08 złotych postanawia przeznaczyć na: dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1 złoty 83 grosze na jedną akcję; kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto za rok 2011" - czytamy w przyjętej uchwale. Za było 1,289 mld głosów, czyli ponad 94% głosów oddanych.

W pierwotnym projekcie proponowano przeznaczyć na dywidendę 1,32 zł na akcje, czyli ok. 2,47 mld zł

ZWZ zdecydowało o ustaleniu dnia dywidendy na 22 sierpnia 2012 roku, a terminu wypłaty dywidendy na 6 września 2012 roku.

W czerwcu ub. r. akcjonariusze PGE zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,65 zł na akcję z jednostkowego zysku za 2010 r., który wyniósł 2,92 mld zł i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, który wyniósł 0,12 mld zł.

Łączna wysokość dywidendy wynosiła wówczas 1,22 mld zł. Dywidenda z zysku za 2009 rok wyniosła prawie 1.32 mln zł, co w przeliczeniu na akcje dało 0,76 zł. W ujęciu jednostkowym w 2011 roku spółka miała 4556 mln zł zysku netto wobec 2905 mln zł zysku rok wcześniej. PGE miała narastająco w 2011 roku 4936 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2990 mln zł zysku rok wcześniej.